Portret van Jezus

In totaal bestaan er acht vergelijkbare portretjes van Christus, allemaal in verschillende poses, Het ‘Portret van Jezus’ is er daar één van. Het is het enige waarop Jezus de ogen gesloten heeft. Bij de acht werken lijkt steeds dezelfde man te zijn afgebeeld in verschillende houdingen en met verschillende gelaatsuitdrukkingen. Zijn ingekeerde en dromerige uitstraling roept medeleven en sympathie op. Het is goed mogelijk dat Rembrandt deze “koppen van Christus” als inspiratie
gebruikte voor zijn andere werk. De portretten zijn volgens onderzoekers bijzonder omdat Rembrandt voor deze werken 
voor het eerst gebruik maakt van een levend model; een jonge Joodse man uit zijn directe omgeving.

De portretten zijn verspreid geraakt over de wereld. De tentoonstelling “Rembrandt and the Face of Jezus”, in Parijs vorig jaar, bracht ze voor het eerst in 350 jaar weer samen. Het samenbrengen van de werken – ook later in de Verenigde Staten – was de uitgelezen kans om de panelen opnieuw te onderwerpen aan verregaand onderzoek. Het doel was vast te
stellen welke nu wel of niet zijn toe te wijzen als het werk van Rembrandt.

De kleine poëtische verbeelding ‘Portret van Jezus’ van het Bijbels Museum werd door de wetenschappers daarbij ‘toegewezen aan Rembrandt en zijn studio’. Ze gaven helaas geen definitief antwoord op de vraag in hoeverre de meester zelf aan het schilderij heeft gewerkt. Omdat het schilderij in ieder geval uit zijn atelier afkomstig is, is de kans
groot dat Rembrandt het portret heel kritisch heeft bekeken.

Vanaf 8 maart wordt het ‘Portret van Jezus’ weer gepresenteerd in het Bijbels Museum. Het werk getoond in combinatie met de evangelisten van Jacob de Wit, een werk van Jacob Jordaens en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De ruimte waar het ‘Portret van Jezus’ is te zien heeft als thema het Nieuwe Testament. 

Het Bijbels Museum werkt aan een online presentatie van het portret. Doel is meer achtergrondinformatie bieden en een bredere context. Via de website van het museum kan men van de ontwikkeling hiervan op de hoogte blijven. Het museum nodigt echter iedereen uit vanaf 8 maart het ‘Portret van Jezus’ in werkelijkheid te komen bekijken.

bijbelsmuseum.nl, tel. +31 (0)20 5231 711, (Amsterdam)

Niet gecategoriseerd