Afscheid Cor Sinnema Petrus en Paulusparochie Tilburg

Zondag 24 juni 2012 viert de Petrus en Paulusparochie de jaarlijkse parochiedag. Na de eucharistieviering van 10.00 uur zijn er diverse activiteiten, zoals de boekenmarkt, muzikale optredens, een beeldenexpositie in de pastorietuin en een Rad van Fortuin. De opbrengst van de boekenmarkt en van het Rad van Fortuin komt ten goede aan ons project ten behoeve van onze zusterparochie in Laitkynsew in India.

Tijdens het Petrus en Paulusfeest zal ook afscheid genomen worden van pastor, diaken Cor Sinnema, die vanaf 2000 leiding heeft gegeven aan de parochie. Komende zomer bereikt hij de pensioengerechtigde leeftijd en hij gaat met emeritaat.

Parochie HH. Petrus en Paulus, Vierwindenlaan 9-11, voor nadere inlichtingen 013 – 467 05 80.


Cor Sinnema (1947) was pastor-teamleider sinds 1 december 2000. Op 28 september 2002 werd hij tot permanent diaken gewijd Na zijn studie theologie werkte hij in het onderwijs. Eerst was hij godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs, daarna vele jaren als districtscatecheet in Helmond en Tilburg. En als laatste werkte hij als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom ’s-Hertogenbosch.

Daarnaast was hij redactielid van het tijdschrift School en Godsdienst en publiceerde godsdienstpedagogische artikelen en bijdragen. ‘Ik zal er zijn’, een boekje bij gelegenheid van het vormsel (1990) en ‘Dopen, terug naar de bron’, een gelegenheidsboekje rond de doop (1993) zijn van zijn hand. In 2009 schreef hij samen met Geert Hüsstege naar aanleiding van het Paulusjaar het boekje “Was getekend: Paulus”

Cor Sinnema is getrouwd en vader van drie kinderen.

Niet gecategoriseerd