Nieuwe spirituele impuls van de Augustijnen (update)

HART VOOR DE STAD

Joost Koopmans is augustijn en woonde tot voor kort in Nijmegen. Daar is hij met name bekend om zijn inzet voor de geloofsgemeenschap rond de Boskapel. Over het afscheid van Joost van de Boskapel lees hier

Begin december jl. is Joost verhuisd naar Eindhoven. Hij is nu rector van de Augustijnenkerk,(op de foto zijn installatie) hij woont daar nu in het klooster van de Augustijnen en gaat zich inzetten voor een nieuw initiatief van de paters “Hart voor de stad”,  in een stad waar de vertrouwde pastorale structuren zijn weggevallen. Joost schrijft ook regelmatig voor De Roerom. Hij laat ons het volgende weten:

HART VOOR DE STAD

In 1891 hebben wij, Augustijnen, ons
gevestigd in het oudste gebouw van de stad Eindhoven,
het klooster Mariënhage. En al vrij snel hebben wij, tussen 1895 en 1898, daar een neogotische kerk bij gebouwd. Omdat we in die tijd de eerste paters in Eindhoven waren, werd de kerk gewoonlijk ‘de Paterskerk’ genoemd. Maar omdat Sint Augustinus onze inspirator is, spreken we tegenwoordig liever van ‘Augustijnen kerk’ . Boven de voordeur van de kerk staat een afbeelding van het vignet van de kloosterorde van de Augustijnen hetzelfde is verwerkt in het logo.. Belangrijk daarin is het brandend hart, symbool van de vurige liefde voor God en de medemens. Bij de ingebruikname werd de kerk toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus Christus. Om daaraan blijvend te herinneren werd het vier meter hoge Christusbeeld op de torenspits geplaatst.

Ook Sint Augustinus heeft in zijn talloze geschriften vaak gewezen op de symboliek van het hart, bijvoorbeeld in een zin als: “Onrustig is ons hart, totdat het rust in u, God”. Het is dan ook begrijpelijk, dat de activiteiten vanuit deze Augustijnenkerk treffend kunnen worden samengevat onder het motto: Hart voor de stad.

Wij Augustijnen willen, samen met een groep actieve christenen, een levendige gemeenschap zijn in het hart van de stad. Een plaats met hart voor mensen die op zoek zijn naar spiritualiteit en gemeenschapszin in de geest van Augustinus.

meer over de augustijnen en hun initiatieven.

Niet gecategoriseerd