“Bodar is geen woordvoerder van de bisschoppen”

 

Bij wijze van hoge uitzondering geeft Willem kardinaal Eijk, vandaag een interview aan het dagblad Trouw. De journalisten Stijn Fens en Monic Slingerland bevragen de aartsbisschop van Utrecht. 

Er zijn enkele uitspraken van de aartsbisschop op te tekenen die wellicht aan antwoord geven op vragen die leven.

De aartsbisschop heeft zoals bekend voorschriften uitgevaardigd voor de Goede Weekvieringen. Dat heeft hij gedaan omdat Nederland de voorschriften minder strikt handhaafde en nu zorgen deze voorschriften ervoor dat de Nederlandse kerkprovincie weer in lijn komt met de Wereldkerk, zo zegt Eijk.

Desgevraagd zegt hij dat een heilige-rest-kerk van een kleine schare uitverkorenen niet de bedoeling is van de Heer, Eijk wil met de boodschap naar Gods bedoelingen iedereen bereiken.

In dit interview wordt ook duidelijk dat Bodar of Vonhögen niet als officiële woordvoerders van de bisschoppen optreden maar dat zij in de ogen van de aartsbisschop uitsluitend inhoud toelichten, niet het beleid, dat is het terrein van de bisschoppen.

Ook wordt eindelijk verhelderd waarom we aartsbisschop zelf en zijn collegabisschoppen zo weinig in de media horen en zien. Dat is bewust beleid: de bisschoppen met Eijk voorop hebben zich een terughoudendheid opgelegd omdat ze het gevoel hebben in de beklaagdenbank te zitten. 

Voor het hele interview zie Trouw van deze zatwerdag blz. 13 van het katern De Verdieping

Niet gecategoriseerd