Kairos Palestina Nederland

Met de publicatie van het Kairosdocument gingen in 2009 Palestijnse christenen van start met Kairos Palestine. Kort daarop werd een Nederlandse tak geënt: Kairos Palestina Nederland. Die tak stond met de grote conferentie van september 2011 in de Vrije Universiteit al snel in bloei.

Er meldden zich een paar honderd sympathisanten, waaronder ook donateurs. Wat toen helaas niet lukte: subsidie voor een kantoorruimte, een parttime medewerker en andere structurele financiering; Kairos NL moet het helemaal hebben van vrijwilligers en sympathisanten. Zij zorgen voor een goed gevulde activiteitenagenda; activiteiten die desondanks soms wel kosten met zich meebrengen:
 verspreiden van literatuur en brochures, en vertaling van publicaties;
 onderhouden van een website over Kairos, die steeds nieuwe, actuele informatie biedt en die stem wil geven aan     Palestijnse christenen;
 het ondersteunen van lokale groepen die gericht zijn op de problematiek van Israël en Palestina;

 betrokken zijn bij een breed netwerk van organisaties en personen die vergelijkbare doelen nastreven;

 toerustingswerk (veelal avonden) in gemeenten en parochies;

 aanpakken van theologische vraagstukken over het Land;

 helpen ontwikkelen van verantwoorde ‘Come and See’ pelgrimsreizen;

 steun aan de boycot van illegale settlements in Palestina, omdat die een vreedzame oplossing in de weg staan;

 bezoeken aan ons land van Palestijnse kerkelijke leiders en van kerkelijke vredes-en mensenrechtenactivisten;

 lobbywerk en belangenbehartiging (lobby & advocacy) op verschillende plaatsen in de samenleving;

 onderhouden van contacten met de inmiddels al 15 afdelingen van Kairos op vijf continenten; etc..

Om onze werkgroepen goed te kunnen laten werken, bleken een vast adres en secretariaat een telkens terugkerende behoefte. Helaas was het erg moeilijk een plek te vinden, omdat er geen geld voor is.

Wij zijn daarom heel dankbaar en blij dat de paters Augustijnen ons in hun convent in Utrecht, heel genereus en kosteloos, gastvrij een ruimte ter beschikking stellen, waarin wij prima kunnen werken en vergaderen.

Het adres is vanaf nu:

Kairos Palestina Nederland

p/a Convent St. Augustinus

Jacobskerkhof 2

3511 BL Utrecht

Tel. 06-519 600 75

Niet gecategoriseerd