25e lieddag in Huissen

25e lieddag in Huissen

Op zaterdag 28 februari wordt in de kloosterkapel van Huissen voor de 25e keer een lieddag gehouden. Deze keer in het teken van (nieuwe) liturgische muziek uit verschillende liturgische ‘broedplaatsen’.

De kapel van Huissen.

De kapel van Huissen.

Muziek uit de Pepergasthuiskerk in Groningen (van o.a. Michaël Steehouder, Chris van Bruggen en Herman Verbeek), Huissen (nieuwe liederen van Henk Jongerius) en Amsterdam (De Nieuwe Liefde, o.a. muziek van Henri Heuvelmans op teksten van Huub Oosterhuis).

De dag staat onder leiding van Chris van Bruggen en lekendominicaan Theo Menting. Henri Heuvelmans zal begeleiden en dominicaan Henk Jongerius zal enkele toelichtingen verzorgen. De lieddag wordt besloten met een vesperviering.

De traditie begon in 2005, bij de publicatie van de liedbundel Voor Onderweg van Henk Jongerius en Jan Raas. Soms twee, meestal meestal drie keer per jaar organiseert het Dominicanenklooster nu zo’n lieddag.

Theo Menting, kerkmusicus en lekendominicaan

Theo Menting, kerkmusicus en lekendominicaan

Een lieddag is bedoeld voor leden van (liturgische) koren, cantorijen, kerkmusici, pastores, leden van liturgische werkgroepen, gemeenteleden en natuurlijk voor iedereen die van zingen houdt. Op zo’n dag worden een aantal bekende en onbekende liturgische liederen vierstemmig ingestudeerd en gezongen.

De keuze van de liederen wordt meestal bepaald door een bepaald thema dat een lieddag meekrijgt. Vaak gericht op de komende liturgische tijd. De afgelopen jaren is een aantal keren samengewerkt met de Nieuwe Liefde (voorheen Leerhuis en Liturgie) uit Amsterdam. Daarbij werd vooral het liturgische liedrepertoire van Huub Oosterhuis gezongen. De muziek die is getoonzet door Bernard Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Maar ook het Nieuw Liedfonds en de liederen van Herman Verbeek, Dirk Zwart en Sytze de Vries klonken in de kapel.

Natuurlijk kreeg het ‘eigen’ Huissense repertoire ook de nodige aandacht. De (nieuwe) liederen van Henk Jongerius, op muziek van Jan Raas of de Anglicaanse Hymnen, en ook de liturgische gezangen van dominicaan en componist André Gouzes.

De gezangen krijgen ook altijd een toelichting, om ze in hun liturgische context te plaatsen. De lieddagen laten zo een breed repertoire langskomen, voor en met mensen uit het hele land.

bron: nieuwsbrief domincanen

Niet gecategoriseerd