Is een dialoog tussen christen en moslims mogelijk?

Is een dialoog met de Islam in het licht van de conflicten in het Midden Oosten en de IS?

Op 6 maart jl. organiseerde de Katholieke Universiteit van Amerika een bijeenkomst waar een inleiding werd gegeven door aartsbisschop Michael Fitzgerald , emeritus nuntius in Egypte en ex-president van de pauselijke Raad voor de Interreligieuze dialoog. Hij hield een inleiding over het onderwerp: is een dialoog met de Islam mogelijk, gezien de conflicten in het Midden Oosten en de oprukken van de Islamitische Staat?
Fitzgerald is lid van de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika en geschoold in de Arabische en de Moslimgedachtenwereld. Met zijn achtergrond is hij de aangewezen man om op boven gestelde vraag in te gaan. Hij was een groot deel van zijn leven betrokken bij de dialoog met de Islam en kent de moeilijkheden ervan.

 

lees meer

Niet gecategoriseerd