Stand van zaken Noodkreet aan paus Franciscus

Nieuwsbrief Bezield Verband Utrecht  23 maart 2015

Noodkreet aan paus Franciscus, uitnodiging aan kardinaal Eijk 
Onze oproep tot steun aan de Noodkreet aan paus Franciscus heeft het ongelofelijke aantal van 11.200 ondersteunende reacties opgeleverd. We zijn bezig om alles te bundelen in een publicatie die we via verschillende kanalen en op verschillende manieren bij de paus willen krijgen.

Vooruitlopend daarop hebben we op 23 maart 2015 een brief gestuurd aan kardinaal Eijk. In de brief nodigen we de kardinaal uit voor een gesprek namens de 11.200 steunbetuigers. Bovendien kondigen wij aan om met een delegatie op woensdag 1 april om 11.00 uur de resultaten van de oproep te komen overhandigen aan het bisschoppelijk paleis aan de Maliebaan 40 in Utrecht.

Oproep
Iedereen die met zijn/haar aanwezigheid op woensdag 1 april om 11.00 uur aan de Maliebaan 40 te Utrecht de aanbieding aan de kardinaal kracht bij wil zetten, is van harte welkom. We verzamelen vanaf 10.30 uur ter plaatse.
 
Laat wel even van tevoren weten of u komt. Dat kan via een e-mail naar: voorzitter@bezieldverbandutrecht.nl   

Utrecht, 23 maart 2015

Namens Bezield Verband Utrecht
Ad de Groot

Hieronder vindt u de tekst van de brief aan Mgr. Eijk.

Eminentie,

Medio februari jl. hebben wij een oproep verspreid “Noodkreet aan paus Franciscus” over het catastrofale proces dat zich voltrekt in de Nederlandse kerkprovincie waardoor in de komende jaren tienduizenden gelovigen van de RK-kerk vervreemd zullen raken. De reacties op onze website en de handtekeninglijsten vanuit de geloofsgemeenschappen bleven maar binnen stromen, zodat we verschillende keren de sluitingstermijn hebben moeten verlengen. De voorlopige eindstand is: bijna  11.200 ondersteunende reacties, te weten een kleine 10.000 handtekeningen uit ca. 90 geloofsgemeenschappen en bijna 2.000 reacties via onze website.

U zult net als wij verbaasd zijn over het enorme aantal gelovigen dat steun betuigd heeft aan onze oproep. En u zult ongetwijfeld net als wij geraakt en ontroerd zijn als u de bijna 90 pagina’s aan reacties leest van degenen die via onze website gereageerd hebben. Verdriet, verontwaardiging, onbegrip, vooral over (dreigende) gedwongen kerksluiting en opheffing van hun geloofsgemeenschap.

Namens deze 11.200 bezorgde RK- gelovigen willen wij graag met u in gesprek gaan over de gevolgen van uw beleid in het Aartsbisdom. Wij willen met u van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen voor het probleem van minder priesters, leeglopende kerken en oplopende financiële tekorten. We willen daarbij vooral meedenken over hoe kan worden voorkomen dat grote aantallen betrokken gelovigen de kerk de rug toekeren en onderdeel worden van de snel groeiende groep ontheemde rooms-katholieke gelovigen.

Wij begrijpen dat vanwege uw drukke werkzaamheden een dergelijk gesprek niet op korte termijn kan plaats vinden. Maar wellicht kunt u ons vast een datum voorstellen, zodat wij daar ruimte voor kunnen maken in onze agenda.

Omdat wij ons met de Noodkreet binnenkort tot de paus gaan wenden, willen we u, voor we daartoe overgaan, liefst persoonlijk de resultaten van ons initiatief ter hand stellen. Daarom zijn wij voornemens op woensdag 1 april 2015 om 11.00 uur met een delegatie op de Maliebaan langs te komen om u die resultaten aan te bieden.

Met vriendelijke groet,
Namens 11.200 steunbetuigers,

A.J. de Groot
Voorzitter Bezield Verband Utrecht

Niet gecategoriseerd