Van over de grens

De kerken in Nederland hebben het niet gemakkelijk, dat is alom bekend. Terugloop in ledental en in kerkelijke betrokkenheid, een slecht imago en soms ook een starre organisatie.
Al is het gras aan de overkant dikwijls groener, ook bij onze Oosterburen ondervindt de kerk herkenbare problemen zoals blijkt uit het volgende bericht van het onafhankelijke “kath.de”.

Het ‘Münster Research Institute’ heeft samen met de Heinrich-Heine-Universiteit in Düsseldorf een enquête gehouden onder de katholieken in de Duitse Bondsrepubliek.
De ondervraagden konden de katholieke Kerk een cijfer geven waarmee ze hun tevredenheid konden uitdrukken over de kerk en haar werk.

De ondervraagden gaven de kerk een score van een mager zesje. 
(In Duitsland worden zeer regelmatig vergelijkbare onderzoeken gedaan o.a. om het draagvlak te peilen van politici).
Het werk van de parochies werd duidelijk veel positiever beoordeeld, zij kregen een ruime 7.) 

Een zorgwekkend gegeven dat uit het onderzoek naar voren komt is dat bijna eenvijfde van de repondenten zich in kritische situaties door de Kerk in de steek gelaten voelen. De onderzoekers die de enquête uitwerkten spreken op grond van dit resultaat over een kritische situatie voor de kerk. Geconcludeerd moet worden dat fusies en reorganisaties in de kerk blijkbaar geen of onvoldoende resultaat opleveren. 

In het bisdom Münster, dat grenst aan het aartsbisdom Utrecht, spelen 22% van de ondervraagden met de gedachte de kerk vaarwel te zeggen. Meer dan de helt van hen geven daarvoor als reden op dat de kerk de ontwikkelinge in de moderne tijd onvoldoende volgt, voor 40% is de verplichte ‘Kirchensteuer’ een reden om uittreden serieus te overwegen.

In Duitsland oefent de kerk via de Caritas, veel diaconale taken uit, (kinderopvang, noodhulp, onderwijs e.d.) maar weinig mensen leggen een verband tussen Caritas en de Kerk. De waardering die voor het diaconale werk bestaat komt dus niet ten goede aan de kerk. 

In het jaar 2013 traden in het bisdom Münster alleen al 10000 mensen uit de kerk, op een totaal van 2 miljoen leden. 

De bisschop van Münster, Genn, geeft als zijn mening: “Zo kan het niet verder, de kerk zoals we die tot nu toe gekend hebben, loopt op haar einde. Er moet naar nieuwe en betere wegen gezocht worden. Als de Kerk mensen meer aan zich wil binden, dan is meer aandacht voor mensen het eerste gebod. Jammer dat in de afgelopen jaren niet zo vanzelfsprekend was.”

Niet gecategoriseerd