Correctie

In eerdere berichten maakt De Roerom (website en blad) melding van emerituspastoor Cor Mennen uit Oss.
Oplettende lezers maken er ons op attent dat C.Mennen pr. nog niet met emeritaat is gegaan en dus als pastoor moet worden aangeduid.

Niet gecategoriseerd