Degen en Mennen ontmoeten elkaar

De redactie van deze site ontving het volgende bericht:

Op 15 juni vond een gesprek plaats in den Bosch tussen pastoor Cor Mennen en diaken Henk Degen. De ontmoeting was op uitnodiging van Henk Degen, pastoor Mennen ging onmiddellijk akkoord met het voorstel voor een open gedachtewisseling, naar aanleiding van de Open Brief van diaken Degen in het Brabants Dagblad  (www.bd.nl ) en het antwoord daarop van pastoor Mennen op diens website (www.mennenpr.nl) . 

Het gesprek verliep in een openhartige, collegiale sfeer. “Twee Canonisten die beiden van wanten wisten”. Over en weer werden  argumenten uitgewisseld en genuanceerd.

Beiden toonden zich positief over het optreden van bisschop Gerard de Korte tot op heden, en spreken hun vertrouwen in hem uit voor de toekomst. Dat laat eventuele kritiek uiteraard onverlet. Er is immers vrijheid van meningsuiting binnen de Kerk.

De contacten tussen beiden zullen worden voortgezet, via mails en waar nodig persoonlijk gesprek.

’s-Hertogenbosch, 15 juni 2016

 

Diaken drs. Henk JF Degen        Pastoor drs. C. Mennen

Niet gecategoriseerd