Hoogleraar Smit brengt Bijbelinterpretatie dichtbij

Contextueel bijbellezen en helder uitleggen wat de Bijbel betekent. Voor Peter-Ben Smit (36) is theologie zijn lust en zijn leven. Per 1 september wordt hij hoogleraar in de Contextuele Bijbelinterpretatie op de Dom Hélder Câmara leerstoel aan de VU. ,,Het gaat over wat de Bijbel echt betekent, voor echte mensen die deze teksten lezen met het oog op het echte leven.” De leerstoel is genoemd naar de maatschappelijk geëngageerde Braziliaanse aartsbisschop Dom Hélder Câmara (1909-1999).

Smit gaat zich toeleggen op onderzoek en onderwijs over de relatie tussen maatschappelijke context en bijbelinterpretaties. De leerstoel is verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid. In het onderzoek van Peter-Ben Smit staan gemeenschap en haar bronnen centraal. De relatie tussen gemeenschapsvorming, interpretatie van bronnen en maatschappelijk context is daarbij de rode draad. In publicaties verkent hij onderbelichte thema’s, zoals de rol van rituelen als maaltijden, opvattingen over mannelijkheid en de meerwaarde van diversiteit. Dit jaar publiceert hij het eerste overzichtswerk over bijbelinterpretatie en mannelijkheidsstudies. Over zijn onderzoek en de nieuwe leerstoel, is Peter-Ben Smit helder: ,,Ik onderzoek hoe betekenis tot stand komt. Daarbij concentreer ik me op de Bijbel als een religieuze tekst van mondiaal belang. De inzichten van mijn onderzoek zijn relevant voor alle vakken die zich met de interpretatie van teksten bezighouden.”

Naast zijn hoogleraarschap aan de VU blijft Smit bijzonder hoogleraar Oude katholieke kerkstructuren (vanwege het Oud-Katholiek Seminarie) bij de Universiteit Utrecht. Als oud-katholiek priester is hij tevens verbonden aan de oud-katholieke parochie Amsterdam en is hij deken van het bisdom Haarlem.

Nominatie

Peter-Ben Smit is dit jaar genomineerd voor de prijs Theoloog van het Jaar; zaterdag wordt de winnaar bekend. Hij denkt dat er nog volop werk is voor theologen, ook in de komende jaren. ,,De toekomst van religie in Nederland ligt open, de maatschappelijke meerwaarde van theologen wordt steeds meer onderkend, en er liggen mogelijkheden genoeg. Daarbij denk ik aan ontmaskeren wie of wat er nu als god of goden functioneren in de maatschappij”, zei onlangs in een interview met Nieuwwij.nl.

Smit promoveerde op het gebied van het Nieuwe Testament (2005, Universiteit Bern), de Anglicaanse theologie (2011, General Theological Seminary, New York), en verwierf de leerbevoegdheid in de kerkgeschiedenis door zijn Habilitation in dat vak (2009, Universiteit Bern). Zijn onderzoek kreeg erkenning in de vorm van subsidies en samenwerking met maatschappelijke partners. In 2014 en 2015 werden hem subsidies toegekend door de NWO. Sinds dit jaar eidt hij met prof. dr. Klaas Spronk het uitwisselingsproject Bridging gaps dat jaarlijks vijftien beurzen verleent aan veelbelovende en maatschappelijk geëngageerde studenten uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa.

bron: hetgoedeleven.com

Niet gecategoriseerd