Nieuwe scriba van de PKN geïnstalleerd

in alle veelkleurigheid sàmen kerk voor de wereld

Nieuwe scriba PKN: in alle veelkleurigheid sámen kerk voor de wereld

door Dick Vos

Ook kerkelijk werd René de Reuver afgelopen zondag verbonden aan de generale synode van de Protestantse Kerk. In een speciale kerkdienst in de Janskerk in Gouda gaf de nieuwe scriba zijn visitekaartje af.

Vorige week woensdag richtte hij zijn werkkamer in op het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht, zondagmiddag werd dr. René de Reuver (56) ook als ambtsdrager verbonden aan de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als scriba – algemeen secretaris – wordt hij daarmee het gezicht van de PKN, samen met de preses van de generale synode, voorzitter ds. Karin van den Broeke. De scriba is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en afstemming van het beleid van de kerk.

Volgens een oud-kerkrentmeester van de Sint Jan zaten er zeker vijfhonderd belangstellenden in de kerk. Geen slechte bezetting, al biedt de langste kerk van Nederland zo’n twaalfhonderd zitplaatsen. Onder de aanwezigen niet alleen PKN’ers. Er waren ook vertegenwoordigers van het Leger des Heils evenals de rooms-katholieke bisschoppen Gerard de Korte en Hans van den Hende.

In de invulling van de kerkdienst kwam duidelijk tot uitdrukking waar de nieuwe scriba voor staat. Voor de handoplegging had hij onder andere Anmar Hayali gevraagd, de coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN), de onafhankelijke landelijke vereniging van christelijke migrantenkerken. Ook de diaconale collecte was voor deze vereniging. De kerk is meer dan het totaal van alle traditionele gemeenten, wilde hij ermee aangeven. Vanuit verbondenheid met migrantenkerken en met de kerk van de wereld werd het evangelie ook in het Indonesisch gelezen. De Reuver gaf expliciet aan dat de kleurige stola over zijn toga gemaakt was door Ghanese christenen; door een veelkleurige groep die zich uitgedaagd weet door God.

Gods licht

Centraal in de dienst stond Efeziërs 3, de verzen 18 en 19. Samengevat: dan zult u samen met alle heiligen de liefde van Christus kennen die alle verstand te boven gaat. De heiligen, dat zijn geen heilige boontjes, legde De Reuver uit in zijn preek, dat zijn alle mensen die iets van het heilige, iets van God weerspiegelen. Alle mensen die je inspireren en die je dus vóórgaan.

En dat is een grote, veelkleurige groep, lichte hij toe aan de hand van de vele glas-in-loodramen die te zien zijn in de Sint Jan. Allemaal mogen we onszelf zien als zo’n stukje glas dat op zichzelf weinig voorstelt, maar betekenis krijgt in het grotere geheel, in de samenhang van het hele venster. Maar zonder het licht van boven blijft dat geheel iets sombers houden. Gods licht is nodig om de gemeenschap tot haar recht te laten komen. Het mysterie is te groot voor één mens, geeft De Reuver aan. En ook voor één groepje. Alleen sámen kunnen we iets uitstralen en weerspiegelen van de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat.

Zelf hoopt hij in zijn nieuwe werk de functie van het lood te mogen vervullen; al die verschillende stukjes glas bij elkaar houden.

De komende maanden gaat De Reuver het land in, naar eigen zeggen om ‘goed te luisteren naar mensen binnen en buiten de kerk’. Naast afspraken met vooraanstaande theologen staan gesprekken geagendeerd met mensen op sleutelposities in de samenleving. Naast de topmannen van Ahold en Rabobank spreekt hij mensen als burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Piet Hein Donner, de vicepresident van de Raad van State. Dit zegt iets over de visie van De Reuver. De kerk is geen geïsoleerde gemeenschap, maar bestaat uit mensen die deel uitmaken van de samenleving. In een kerk die in zichzelf gekeerd is, voelt hij zich niet thuis.

bron: hetgoedeleven.com

Niet gecategoriseerd