Macht en onmacht van de media

Joan Hemels

Joan Hemels

Wat verstaan wij eigenlijk onder ‘de media’ en hoe beïnvloeden zij ons? Hoe zijn de media zelf onderhevig aan allerlei invloeden van sociale, economische en nu vooral technologische aard?

Aanvankelijk was er sprake van onafhankelijke en kritische journalistiek via de traditionele media. Nu is er steeds meer sprake van informatiestromen afkomstig van al dan niet kritisch publiek via internet en sociale media. Vervolgens kunnen we ons afvragen: wat zijn ‘social media’ en wat betekent hier ‘social’?

We leven in een tijd van overvloed van informatie. Tegelijkertijd stelt de verschuiving van kwalitatieve opinievorming naar kwantitatieve dataverspreiding het principe ‘wat geen aandacht krijgt bestaat niet’ onrustbarend centraal.

2 maart 2017:
‘Het mediatijdperk – facetten van een alledaags fenomeen’
door prof. dr. Joan Hemels
emeritus hoogleraar communicatiewetenschap UvA.

Cyano Aydin

Cyano Aydin

De wisselwerking tussen media en politiek is groot. De media worden in dit krachtenveld wel betiteld als ‘de vierde macht’ naast de traditionele machten van de trias politica.

In deze cyclus besteden wij aandacht aan de machten en krachten die onderling een rol spelen in de wereld van de media en aan de veranderingen daarin.

9 maart 2017:
‘Hoe nieuwe technieken de media beïnvloeden’
door prof. dr. Ciano Aydin
hoofd faculteit filosofie Universiteit van Twente, hoogleraar ethiek van de technologie.

Huub Evers

dr. Huub Evers

16 maart 2017:
‘Media onafhankelijk?’
door dr. Huub Evers
zelfstandig onderzoeker en publicist media-ethiek en interculturele journalistiek.

Remko van Broekhoven

 

Remko van Broekhoven

23 maart 2017:
‘Media als vierde macht’
door dr. Remko van Broekhoven
politiek filosoof en docent aan de School voor Journalistiek (Hogeschool Utrecht).

Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 – 22.00 uur.

Entree 7 euro per lezing.

Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).

www.albertinumgenootschap.nl

Niet gecategoriseerd