Nieuw dicasterie van start

Per 1 januari ging het nieuwe Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Ontwikkeling van de Menselijke Persoon officieel van start. Het nieuwe Vaticaanse ministerie is een van de kroonjuwelen van de hervormingen van paus Franciscus, die eerder ook al een Secretariaat voor de Economie heeft opgericht en een grondige reorganisatie heeft doorgevoerd van de Vaticaanse media. De oprichting van het dicasterie is het resultaat van het Motu proprio van 17 augustus 2016.

Het nieuwe ministerie is het resultaat van de fusie van vier voormalige pauselijke raden: de raden voor de pastoraal bij de migranten en de reizigers, voor de gezondheidszorg, Rechtvaardigheid & Vrede en Cor Unum. De Ghanese kardinaal Peter Turkson is door de paus benoemd tot prefect.

Volgens Flaminia Giovanelli, de vicesecretaris van het nieuwe dicasterie, weerspiegelt deze hervorming de diepe bekommernis van paus Franciscus voor de lijdende medemens. Het dicasterie zal documenten over rechtvaardigheid, vrede, ontwikkeling en de verdediging van de mensenrechten verzamelen en evalueren, met vooral aandacht voor de arbeid en in het bijzonder kinderarbeid. Het zal zich ook bezig houden met kwesties als slavernij, migratie, bewapening, marteling, doodstraf en de klimaatverandering. Op vraag van de paus komt er een speciale sectie over het fenomeen van de migratie, onder zijn persoonlijke toezicht.

Bron: VIS/Radio Vaticana

Kardinaal Turkson (centraal) © Zenit/hsm
Kardinaal Turkson (centraal) © Zenit/hsm

Niet gecategoriseerd