Ook wij zijn vreemdeling

Met deze lezing ter gelegenheid van een door paus Franciscus uitgeroep dag van de migranten en vluchtelingen, en de Nederlandse RK Dag van het Jodendom, geeft Fred van Iersel een persoonlijke bijdrage aan de discussie over de koers die de kerken in dit vraagstuk zouden kunnen innemen. Door twee uitgangspunten te formuleren probeert hij polarisatie in de vreemdelingendiscussie te overstijgen.

‘Het mensenrechtenbeleid kan bevrijd worden uit het linkse imago dat het in Nederland heeft, terwijl wellicht tegelijkertijd de politieke striktheid met betrekking tot inburgering van haar rechts imago wordt ontdaan door het concreet te normeren en het niet enkel als aanpassingsmodel maar als participatiemodel te ontwikkelen’, aldus Van Iersel.

Fred van Iersel sluit indirect aan bij het meerjarig thema van de Raad van Kerken als hij de pelgrimage van gerechtigheid en vrede invoert in het begrip ‘pelgrim’ bij Augustinus. ‘Een door geloof geïnspireerde praktijk weet, met de kerkvader Augustinus, dat wij, als personen en collectief, allen pelgrims zijn en in die zin allen juist weer wel vreemdeling op aarde zijn. Het leven zelf, en de geschiedenis, zijn pelgrimages onderweg naar het nog onvoltooide. Augustinus reikt hiermee een kader aan om de spiritualiteit van de ballingschap een verdieping extra te geven’.

‘Juist dit besef van vreemdeling, balling zijn’, aldus Fred van Iersel, ‘kan, mits verbonden met hoop, ons maatschappelijk handelen om wijlen fr. Roger Schutz van Taize te citeren een ‘ dynamiek van het voorlopige’ geven en ons de inzet voor de ander, meer dan als plicht of recht, als geschenk van God doen ervaren’.

De tekst van de toespraak van prof. van Iersel kunt u hier lezen

Niet gecategoriseerd