Spaanse Jezuïet Ladaria Ferrer leidt Congregatie voor Geloofsleer

Paus Franciscus heeft zijn ordegenoot Luis Francisco Ladaria Ferrer benoemd tot de nieuwe prefect voor de Congregatie voor de Geloofsleer. De Spaanse jezuïet volgt de Duitse curiekardinaal Gerhard Ludwig Müller (69) op, wiens mandaat als prefect na precies 5 jaar, niet wordt verlengd. De 73-jarige Ladaria Ferrer, titulair aartsbisschop van Tibica, was sinds 2008 secretaris van de congregatie.

Aartsbisschop Ladaria Ferrer volgt kardinaal Müller niet alleen op als prefect van de geloofscongregatie, maar ook als voorzitter van de Pauselijke Commissie ‘Ecclesia Dei’ (die de dialoog voert met de traditionalisten), de Internationale Theologencommissie en de Pauselijke Bijbelcommissie die daar ambtshalve aan verbonden zijn. Op 2 augustus 2016 was hij door paus Franciscus benoemd tot voorzitter de commissie die de rol en het statuur van de vrouwelijke diakens in de eerste Kerk moet bestuderen.

Luis Francisco Ladaria Ferrer werd op 19 april 1944 geboren in Manacor, op het Spaanse eiland Mallorca. Na zijn studie rechten aan de Universiteit van Madrid, trad hij in 1966 in de Sociëteit van Jezus in. Hij studeerde hij aan de Pauselijke Comillas Universiteit in Madrid en aan de Filosofisch-Theologische Hogeschool Sankt Georgen in Frankfurt am Main. Op 29 juli 1973 werd hij tot priester gewijd. In 1975 promoveerde hij aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana tot doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift over de pneumatologie (leer over de Heilige Geest) van de kerkvader Hilarius van Poitiers. Na zijn promotie werd Ladaria Ferrer professor aan de Universidad Pontificia Comillas. Nadat hij in 1984 professor dogmatische theologie aan het Gregorianum in Rome werd, was hij van 1986 tot 1994 vicerector van deze pauselijke universiteit. In 1992 werd hij eerst lid en later secretaris van de Internationale Theologencommissie en in 1995 consultor van de Congregatie voor de Geloofsleer. Na zijn benoeming in 1982 tot secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer door paus Benedictus XVI, werd hij in datzelfde jaar benoemd en gewijd tot titulair aartsbisschop van Tibica.

Van Heilige Inquisitie tot Congregatie voor de Geloofsleer

Mgr. Ladaria Ferrer komt nu aan het hoofd te staan van een van de oudste dicasteries van de Romeinse Curie. De Congregatie voor de Geloofsleer kwam voort uit diverse pauselijke instanties. De eerste werd in 1542 opgericht door paus Paulus III en heette de Heilige Romeinse en Universele Inquisitie. Deze organisatie trad op als kerkelijke rechtbank voor zaken van ketterij en schisma. In 1571 riep paus Pius V de Congregatie voor de Herziening van de Index van Verboden Boeken in het leven. Tot aan 1917 bleef deze congregatie de Romeinse Inquisitie bijstaan. Paus Pius X hervormde beide instituten en voegde ze in 1908 samen in de Gewijde Congregatie van het Heilige Officie. In 1967, na het Tweede Vaticaans Concilie, gaf Paulus VI de instantie haar huidige naam: Congregatie voor de Geloofsleer. Haar taken werden in 1988 door Johannes Paulus II in zijn apostolische constitutie Pastor Bonus vastgesteld. Tegenwoordig treedt de congregatie ook op als vervolger van geestelijken die minderjarigen seksueel hebben misbruikt.

Bron: Zenit/kro.nl

Luis Francisco Ladaria Ferrer, de nieuwe prefect van de Congreagtie voor de Geloofsleer © Zenit
Luis Francisco Ladaria Ferrer, de nieuwe prefect van de Congreagtie voor de Geloofsleer © Zenit

Niet gecategoriseerd