Chileense bisschoppen berouwvol

” We hebben gefaald in onze pastorale opdracht’”

– door onze correspondent Rome  Frans Wijnands   –  

 

 ‘We hebben niet naar de slachtoffers geluisterd, we hebben ze niet geloofd en we hebben ze niet opgevangen en geholpen. Daarvoor passen nederige en oprechte excuses’, met als toevoeging dat het voortaan anders moet.
Lees de verklaring van de Chileense bisschoppen (Spaans, te vertalen met Google translate)

De Chileense bisschoppen gaan volop meewerken met de Chileense Justitie om misbruikgevallen te onderzoeken en de schuldig bevonden daders te straffen. Er komt volgend jaar lente een uitgebreide ‘gedragscode’ voor de clerus, er moeten meer leken opgenomen worden in talrijke kerkelijke organisaties, er wordt alsnog bekeken hoe de slachtoffers schadeloos kunnen worden gesteld en de bisschoppen hebben voor de toekomst volledige openheid toegezegd als er misbruikgevallen worden gemeld.

Op hun speciale site hebben de bisschoppen de namen van 42 priesters en 1 diaken gepubliceerd die inmiddels door wereldlijke of kerkelijke rechtbanken schuldig zijn bevonden en veroordeeld. Onder hen uiteraard pater Fernando Karadima door wiens misdadig gedrag de beerput open ging en een onthutsende reeks van misbruikgevallen bekend werd.

Paus Franciscus heeft daarin een dubbelrol gespeeld. Aanvankelijk deed hij beschuldigingen aan het adres van enkele Chileense bisschoppen af als ‘kwaadsprekerij’, maar nadat het Vaticaan de Chileense kerk doorlichtte herzag de paus zijn oordeel volledig en gaf hij opdracht de zaken tot op de bodem uit te zoeken. Drie Chileense bisschoppen zijn intussen op non-actief gesteld. Van de 10 diakens en de 7 priesters die door kerkelijke instanties veroordeeld zijn is niet bekend gemaakt welke straf zij kregen.

De Chileense bisschoppen geven volmondig toe dat zij in alle opzichten tekort  zijn geschoten en daardoor medeschuldig aan het gekelderde vertrouwen in de rk-kerk.

Aan het hoofd van de Chileense kerkelijke commissie ter bestrijding van kindermisbruik neemt de advocate Ana Maria Celis Brunet de plaats in van bisschop Juan Gonzalez die onder verdenking staat van misbruik en het verzwijgen van misbruikgevallen door priesters. Ook de leiding van een speciale preventie-commissie komt in handen van een vrouw.

Inmiddels worden ook in Honduras gevallen van misbruik gemeld maar bewijzen ontbreken vooralsnog. De Australische bisschoppen zijn – net als hun Chileense confraters – in een speciale plenaire vergadering bijeen gekomen om de aanbevelingen te bespreken die de speciale overheidscommissie inzake aanpak en preventie van misbruik heeft gedaan.

De Amerikaanse bisschoppen hebben naar aanleiding van misbruikgevallen in diverse Amerikaanse bisdommen de slachtoffers geprezen voor hun moed om over hun trieste ervaringen te praten. Werden slechtoffers in het (recente) verleden vaak niet gehoord en zelfs weggehoond, nu worden ze opgeroepen om hun verhalen te vertellen.    

franswijnands@kpnmail.nl

Ga naar de website van de Chileense bisschoppenconferentie
Ga naar de speciale website inzake misbruik in Chili

Niet gecategoriseerd