Directeur Oikocredit Eric Holterhues: “Ignatius leert je dat spanning positief is

 Dit wereldwijde sociaal impact fonds werd opgericht door de Wereldraad van Kerken en verstrekt microkredieten in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. “Je moet blij zijn met dilemma’s, want die zetten je aan het denken.”

Door Cees Veltman

“In het boek Ignatius achterna praten jezuïeten over hun spiritualiteit en hoe zij die ervaren sinds de grote veranderingen in de kerk, na het Tweede Vaticaanse Concilie. Het gaat over spanningen tussen bidden en werken, gemeenschap en individu, tussen gehoorzaamheid aan anderen en luisteren naar eigen ervaring, tussen het centrum van de kerk en de periferie. De concrete voorbeelden zijn misschien niet eens het meest interessante, maar wel de vraag hoe die ignatiaanse spiritualiteit van omgaan met dilemma’s van betekenis kan zijn in je eigen leven. Ons leven wordt immers ook gedomineerd door spanningen en dilemma’s.  De jezuïeten duiden die spanningen positief en willen die juist niet zo snel mogelijk kwijtraken. Je moet dus ín die spanning van – schijnbare – tegenstellingen gaan staan. Dat betekent dat je altijd met anderen in gesprek moet blijven en vooral ook dat je met jezelf in gesprek moet blijven.

Probeer dus spanningen niet meteen op te lossen, want vaak zit in beide uitersten een kern van waarheid en iets goeds. Als je de spanning wilt oplossen tussen bijvoorbeeld gehoorzaamheid aan hoger gezag en leren uit eigen ervaringen, kom je er niet uit. Als je die spanning probeert uit te houden, kom je verder in het leven. Dan wordt het interessant.

lees de volledige tekst op www.debezieling.nl

 

William A. Barry

 William A. Barry en Roberto Doherty, Ignatius achterna, leven van creatieve spanningen, Averbode, 2005, 136 blz., € 17,95.

Meer over de spiritualitiet van jezuïeten is te vinden op de website www.igniswebmagazine.nl.

Lees ook:

Bidden met een app

Interview met jezuïet Jos Moons

Biografie over (voormalig jezuïet) Huub Oosterhuis

Niet gecategoriseerd