Nieuwe regels misbruik (Duitse katholieke Kerk)

Vanaf januari 2020 worden uniforme richtlijnen van kracht voor alle Duitse bisdommen.

De nieuwe regels besteden meer aandacht aan degenen die seksueel zijn misbruikt. Er wordt niet langer gesproken over “slachtoffers” maar over “betrokkenen”. In gevallen van misbruik wordt voortaan uitdrukkellijk gesproken over “misdaden” in plaats van “afkeurenswaardige daden”. Door deze begrippen te gebruiken hopen de bisschoppen meer vertrouwen te winnen van degenen die zijn misbruikt en dat willen melden. 
In de toekomst zullen voortaan ook gevallen worden onderzocht waarin de verdachte al is overleden. Bovendien wordt het aantrekken van externe en onafhankelijke gespecialiseerde deskundigen de norm. De regels worden ook ujitdrukkelijk van toepassing verklaard voor de zgn. nieuwe bewegingen in de kerk.

Pastores die strafbare feiten hebben gepleegd kan een verbod tot pastoraal werk worden opgelegd, maar de Duitse Bisschoppenconferentie verwerpt, in tegenstelling tot de Amerikaanse bisschoppen, een totaal verbod tot pastoraal werk. 

Na vijf jaar worden de nieuwe voorschriften geëvalueerd en indien nodig worden ze herzien.

bron: kath.de

meer lezen: 

Verbindlich und einheitlich (DOMRADIO.DE, 09.12.2019)

Kirche gibt sich neue Regeln zum Umgang mit Missbrauch (Vatican News, 09.12.2019)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *