Patriarch Bartholomaios I kondigt “Jaar van zorg voor de jeugd” af.

In zijn kerstboodschap, heeft Oecumenisch Patriarch Bartholomaios, het jaar 2020 uitgeroepen tot het “Jaar van geestelijke vernieuwing en zorg voor de jeugd” voor zijn hele patriarchaat.

Bartholomaios I gaf een scherpe beschrijving van de hedendaagse cultuur. ”Ook dit jaar zal het kerstevangelie worden verkondigd in een culturele omgeving, waar de hoogste waarde wordt toegekend aan de “de rechten van het individu”. Door de eenzijdige gerichtheid op het zelf en op de verwerkelijking daarvan, vermindert de samenhang onder mensen, verzwakt de geest van broederschap en solidariteit in menselijke relaties. 
De patriarch van Constantinopel, het “andere Rome”, zegt letterlijk: “De onbeperkte nadruk op economie en een wereld zonder religie versterkt de leegte die in het bestaan wordt ervaren en leidt tot een afname van de creatieve krachten van de mens”. 
De Kerk wil niet voorbijgaan aan deze ontwikkelingen en de gevolgen daarvan. Vooral de bekoringen van de nieuwe technologie en beloften van “valse paradijzen”, oefenen aantrekkingskracht uit op de jeugd. De kerk is “niet van deze wereld, zoals Jezus zegt”, maar dat betekent niet dat zij zich kan isoleren van de historische en sociale werkelijkheid. Het is haar taak, zoals de barmhartige Samaritaan, wonden te verlichten met “olie en wijn”, hedendaagse “culturele ziekten” te genezen en mensen te verlichten, zegt Bartholomaios I.

Dialogische pastorale zorg

Met betrekking tot het “Jaar van geestelijke vernieuwing en zorg voor de jeugd” pleit de oecumenische patriarch voor “pastorale zorg in dialoog” die gekenmerkt wordt door verbeeldingskracht en visie, een onwrikbaar geloof in de genade van God en vertrouwen in de kracht van menselijke vrijheid. Deze pastorale dienst is gericht op mensen en moet jonge mensen helpen zoeken naar een liefde die “God wil behagen” in plaats van “uitsluitende aandacht voor eigen belang en zelfgenoegzaamheid”. Het gaat erom dat we ons richten op “Degene die echt goed is en ons wenden tot Hem die echt nodig is”.

De basis van het ontwaken van het christelijk leven blijft de ervaring en het begrip van het belang van de christelijke eredienst, ook in zijn gemeenschappelijke en eucharistische karakter, benadrukt Bartholomaios I. Ook jongeren moeten leren dat de Kerk geen “vereniging van christenen” is, maar het ” Lichaam van Christus ‘. 
De patriarch doet een beroep op zijn geestelijken om naar jonge mensen op zoek te gaan niet als rechters maar als vrienden, naar het voorbeeld van de Goede Herder, die zijn leven voor de schapen geeft “. Een goede herder zal altijd alert zijn op de pastorale behoeften van jongeren en hun sociale omgeving. Hij ondersteunt jongeren en maakt hen gevoelig voor de traditie van de Kerk. 

bron: Vatican News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *