Paus scherpt norm inzake kinderpornografie aan

Paus Franciscus heeft door middel van een zoheten rescript de strafrechtelijke bepalingen van de Katholieke Kerk tegen kinderpornografie aangescherpt. Het Vaticaan deelde vandaag mee dat een van de ‘normen inzake de ernstigere misdrijven’, waarvan de behandeling is voorbehouden aan de Congregatie voor de Geloofsleer, is veranderd.

De nieuwe norm betreft nu: “Het verwerven, opslaan en verspreiden door een clericus van pornografische beelden van minderjarigen jonger dan achttien jaar, omwille van seksueel gerief op elke wijze en met welke technologie dan ook.”

Eerst betrof de norm pornografische beelden van personen tot veertien jaar.

Tegelijkertijd versterkt het Vaticaan de rol van lekengelovigen in kerkelijke rechtszaken ter vervolging van seksueel misbruik. Volgens de nieuwe verordening, die op 1 januari van kracht wordt, kunnen ook niet-geestelijken worden benoemd tot advocaat of procurator. Deze moeten wel een doctoraat in het canoniek recht hebben en bevestigd worden door de voorzittende rechter.

Pauselijk geheim

Middels een ander rescript heeft paus Franciscus het zogenoemde ‘pauselijk geheim’ inzake canonieke zaken met betrekking tot seksueel misbruik door clerici opgeheven. Dat betekent dat de inhoud van deze dossiers ook op te vragen zijn door bijvoorbeeld civiele autoriteiten. Deze pauselijke bepaling is direct van kracht gegaan.

Dat er voorheen sprake was van het pauselijk geheim hield onder meer in dat misbruikslachtoffers die in kerkrechtelijke processen getuigenis aflegden, over de inhoud ervan moesten zwijgen op straffe van excommunicatie.

beluister een radio1-uitzending met Andrea Vreede over hetzelfde onderwerp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *