Benedictus neemt standpunt in over het celibaat.

door Joshua J. McElwee, correspondent Vaticaan National Catholic Reporter

VATICAANSTAD – Emeritus-paus Benedictus heeft zich als co-auteur van het nieuwe boek Des profondeurs de nos cœurs (Uit de grond van ons hart) voor het eerst direct bemoeit met het beleid van zijn opvolger. Hij verdedigt het celibatair priesterschap op een moment dat zijn opvolger, paus Franciscus op grond van de Amazone-synode de mogelijkheid overweegt om de priesterwijding mogelijk te maken van oudere, getrouwde mannen (diakens?) in het Amazonegebied.
Lees een eerder KRObericht over de verhouding van Benedictus en Franciscus

Maak ook kennis met kardinaal Sarah

Volgens citaten door het Franse Le Figaro uit het boek dat over enkele dagen wordt uitgegeven, zegt de emerituspaus dat hij niet over de kwestie kon zwijgen, omdat Franciscus een wijziging van het beleid in de katholieke kerk in deze overweegt.

Het boek is geschreven in samenwerking met kardinaal Robert Sarah, die binnen de Curie hoofdverantwoordelijke is voor de liturgie.

Hoewel het gaat over fragmenten uit het boek, is het zeer opmerkelijk dat de emerituspaus tot deze uitspraken komt, omdat hij eerder uitdrukkelijk heeft aangegeven zich niet te bemoeien met het beleid van zijn opvolger. Het aanscherpen van de tegenstellingen in de katholieke kerk lijkt het gevolg te zijn. Massimo Faggioli, historicus en theoloog aan de Universiteit van Villanova en goed ingevoerd in Vaticaanse zaken schrijft: “deze stellingname interfereert met een synodaal proces dat zich nog steeds ontwikkelt na de synode van het Amazonegebied en dreigt de vrijheid van paus Franciscus te beperken”.

In een samenvatting bij fragmenten uit het nieuwe boek geeft Le Figaro aan dat Benedict en Sarah afzonderlijke delen van het boek hebben geschreven, maar dat beiden zowel de inleiding als de conclusie hebben ondertekend.

Volgens de fragmenten is het de overtuiging van Benedictus dat priesterschap en celibaat integraal met elkaar zijn verbonden. De voormalige paus, 92 jaar oud, beweert ook dat, hoewel priesters gewoonlijk in het eerste millennium van het westerse christendom waren getrouwd, van mensen met echtgenoten werd verwacht dat zij zich onthielden na de wijding.

Sarah spreekt directer tot Franciscus en vraagt ​​openlijk aan de paus om geen getrouwde priesters toe te staan. “Ik smeek paus Franciscus nederig om ,,elke verzwakking van de wet van het priesterlijk celibaat te verhinderen, zelfs als deze beperkt zou zijn tot het ene of het andere gebied,” schrijft de kardinaal.

De 185 leden van de maandelijkse synode-bijeenkomst van oktober beschouwden de kwestie van getrouwde priesters vanuit het perspectief van de pastorale behoeften van het Amazonegebied, waar veel katholieken het maanden of zelfs jaren zonder sacramenten door het leven moeten door een tekort aan priesters, in tegenstelling bv. tot de evangelicalen die sterk in opmars zijn in die regio.

Het celibaat, dat al ongeveer 800 jaar de verplicht is voor priesters in de westerse kerk, is een kerkelijke regeling en geen geloofsleer. De katholieke kerk staat momenteel alleen de wijding van getrouwden tot priester toe in een aantal verschillende omstandigheden, zoals wanneer een predikant van een andere christelijke denominatie besluit katholiek te worden. Ook kunnen getrouwde mannen tot diaken gewijd worden, eenmaal gewijd is hertrouwen, als de echtgenote is overleden, niet mogelijk.

De persdienst van het Vaticaan reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op het boek van Benedict en Sarah. 

Dit bericht is een bewerking van een artikel uit NCR, National Catholic Reporter.

Het Nederlands Dagblad besteedt ook aandacht aan dit thema

Beluister de bijdrage van NOScorrespondent Andrea Vreede

foto> ignatius uitgever

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *