Maria Magdalena in 2021 centraal in Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent in Utrecht zal in 2021 een speciale tentoonstelling aan de figuur van Maria Magdalena wijden.

De expositie, die loopt van 18 februari tot en met 29 augustus 2021, toont “de rijke, paradoxale en continue ontwikkelende beeldvorming rondom deze mysterieuze Bijbelse vrouw”, aldus het rijksmuseum voor christelijke kunst.

Encyclopedie: Maria Magdalena

De figuur van Maria Magdalena is in de loop van de kunstgeschiedenis een dankbaar onderwerp voor schilders geweest. Vooral de opvatting dat zij een gewezen prostituee zou zijn geweest en na haar bekering een boetvaardig leven zou hebben geleid, maakte van haar de verpersoonlijking van een vreemde combinatie van erotiek en ascese.

In esoterische en neognostische kringen wordt Maria Magdalena beschouwd als de geliefde van Jezus. De Amerikaanse auteur Dan Brown speelde in zijn boek The Da Vinci Code met de opvatting dat zij de stammoeder zou zijn van de Merovingische dynastie.

Paus Franciscus wees op het belang van Sint-Maria Magdalena in de heilsgeschiedenis door haar gedachtenis op 22 juli op te waarderen als liturgisch feest. Aangezien zij de eerste getuige van de Verrijzenis van Jezus was, kreeg haar titel Apostel der Apostelen meer nadruk.

Jezus verschijnt aan Maria Magdalena na zijn verrijzenis uit de doden, afgebeeld door Alexander Andreyevich Ivanov (Beeld: wikipedia.org)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *