Nieuwe Friese Bijbelvertaling op komst

Op 17 januari stelt het Nederlandse Bijbelgenootschap in Franeker de plannen voor een nieuwe Bijbelvertaling in het Fries voor.

Het is goed nieuws dat er na meer dan veertig jaar een nieuwe Bijbelvertaling komt in de tweede taal van ons land, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Ik heb zelf Friese wortels en weet wat het betekent dat Friezen de Bijbel in de taal van hun hart willen lezen. Als Nederlands Bijbelgenootschap dragen we dan ook graag bij aan een vertaling in eigentijds en begrijpelijk Fries. Dat doen we onder meer door het uitgeefproces en -risico voor onze rekening te nemen en door vertaalsoftware beschikbaar te stellen.

Noodzaak en aanpak

De nieuwe vertaling is een initiatief van de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) en moet de opvolger worden van de Friese vertaling uit 1978. Sindsdien is ook het Fries veranderd. Bepaalde woorden en begrippen worden niet meer door iedereen begrepen. Ook de Bijbelwetenschap heeft niet stilgestaan. Dat maakt een nieuwe vertaling wenselijk, zegt voorzitter Lútsen Kooistra van het YKFE-project.

Team

De begroting is rond, nu naast andere financiers ook de provincie Fryslân (Friesland) een bijdrage levert. De vertaling zal naar verwachting over vier jaar klaar zijn. Het vertaalwerk zal worden gedaan door een team van vertalers onder wetenschappelijke begeleiding van prof. dr. Eep Talstra (Oude Testament), dr. Lieuwe van Kampen (Nieuwe Testament) en prof. dr. Rolf Bremmer (Fries). De vertaling zal digitaal beschikbaar komen op het Bijbelplatform van het NBG.

Bron: katholiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *