Eerste heilige Mis in Calvijn-kerk sinds reformatie

Op 29 februari zal in de Sint-Pieterskathedraal in Genève voor het eerst sinds 1535 een heilige mis worden opgedragen. Sinds de reformatie is in deze voormalige bisschopskerk geen rooms-katholieke eredienst meer gehouden.

De eucharistieviering zal worden geleid door Pascal Desthieux, de bisschoppelijke vicaris voor Genève van het bisdom Lausanne, Genève & Fribourg. Het protestantse kerkbestuur gaf toestemming voor deze viering als blijk van oecumenische vriendschap. Het was voor de protestanten echter een brug te ver als de bisschop van Lausanne, Genève & Fribourg de celebrant zou zijn.

De Cathédrale Saint-Pierre de Genève is uiteraard geen kathedraal meer. Vóór de reformatie was het vanaf de vierde eeuw de zetelkerk van de bisschoppen van Genève. De laatste mis werd er opgedragen in 1535. In dat jaar vond in de kathedraal een beeldenstorm plaats. Alle heiligenbeelden en schilderijen werden vernietigd. Het gebouw werd overgenomen door de gereformeerde overheid. Het werd de thuiskerk van reformator Johannes Calvijn en later het centrum van het calvinisme. Het bisdom Genève ging op in een nieuw diocees, gevormd door drie voormalige zetels.

Bisschop Charles Morerod van Lausanne, Genève & Fribourg beschouwt de mis op 29 februari als een “historische gebeurtenis”. Vicaris Desthieux erkent dat de terugkeer van de katholieke mis naar de kathedraal een reden tot vreugde is, maar tegelijk waarschuwt hij voor elk “triomfalisme” en voor elke taal die suggereert dat de katholieken het gebouw zouden willen “overnemen”.

“Met onze protestantse broeders en zusters, die ons in hun kathedraal verwelkomen, willen we een sterk oecumenisch gebaar maken, een teken dat we allemaal samen leven in Genève”, zei de vicaris. De mis is een “gebaar van gastvrijheid” binnen de christelijke gemeenschap van de stad, aldus de priester. “Onze protestantse broeders zullen ons verwelkomen, en we zullen ons laten verwelkomen.”

De mis op zaterdagavond 29 februari begint om 18.30 uur. Gevolgd wordt de liturgie van de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd.

“We hebben ervoor gekozen om deze historische mis aan het begin van de vastentijd te laten plaatsvinden, om een boetedoening te houden waarbij we vergeving vragen voor onze zonden tegen de eenheid,” zegt Desthieux in een pastorale brief.

Alle andere zaterdagavondmissen in de stad Genève zullen op 29 februari worden afgelast om alle katholieken van de stad aan te moedigen om aan de eucharistieviering in de kathedraal deel te nemen.

In Zwitserse media wordt gesuggereerd dat protestantse deelnemers aan de mis zullen worden uitgenodigd om de communie te ontvangen, hoewel dit volgens het canonieke recht verboden is.

Bezoek de website van de Cathédrale Saint-Pierre

bron: kro-ncrv/katholiek
beeld: ©Cathédrale Saint-Pierre de Genève (bron: Wikimedia Commons).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *