‘Lijkwade toont Jezus op moment van opstanding’

De Lijkwade van Turijn toont Jezus op het moment van de verrijzenis óf de Lijkwade is een vervalsing, waarvoor medische kennis nodig was die pas in de 20ste eeuw werd opgedaan. Dat is de conclusie van een studie van de Spaanse arts Bernardo Hontanilla Calatayud, gepubliceerd in het nieuwste nummer van het tijdschrift Scientia et Fides.

Dr. Hontanilla, directeur van de afdeling Plastische Chirurgie van het Universitair Ziekenhuis van Navarra, vergelijkt de forensische bevindingen van de afbeelding op de Lijkwade van Turijn met de chronologie van de Evangeliën en het historisch onderzoek naar hedendaagse en vroeg-christelijke kruisigingsverslagen.

De arts kiest dus voor een andere aanpak dan andere lijkwade-onderzoekers, die zich over het algemeen bezighouden met het dateren van de doek. Het merendeel van de wetenschappelijke literatuur gaat er ook vanuit dat de Lijkwade van Turijn een lijk laat zien. Hontanilla daarentegen stelt dat de lijkwade zowel typische doodskenmerken vertoont, zoals tekenen van rigor mortis en postmortale bloedingen, als gelaatskenmerken en tekenen van beweging die onverenigbaar zijn met een lijk.

De houding van de afgebeelde persoon op de lijkwade kon niet worden verklaard door wetenschappelijke bevindingen over het verloop van rigor mortis. Volgens hem geeft de figuur op de lijkwade eerder aan dat het een liggend menselijk lichaam in het proces van opstaan voorstelt. Bovendien kan de houding niet worden verklaard door het feit dat het lichaam werd gemanipuleerd nadat de rigor mortis was verdwenen, en er zijn geen eerste tekenen van beginnende ontbinding, die volgens de chronologie van de Evangeliën kunnen worden verwacht.

De onderzoeker meent dat in het waarschijnlijkste geval de lijkwade authentiek is en de afbeelding daarop Jezus toont op het moment van zijn opstanding. Dat zou worden ondersteund door de instemming van de bevindingen van zijn onderzoek met de teksten uit de Evangeliën die over de verrijzenis spreken.

De afbeelding op de doek is volgens Hontanilla anatomisch zo realistisch dat indien de Lijkwade van Turijn een vervalsing uit de middeleeuwen zou zijn, zoals sommige dateringen aangaven, dan zou dat op zich al bijna een wonder zijn. De medische kennis die het vereist om de afbeelding te vervaardigen, was in de middeleeuwen namelijk niet beschikbaar. “Als het bedrog zou zijn, dan zou de lijkwade moeten worden beschouwd als het werk van een genie met medische en forensische kennis uit minstens de 20ste eeuw.

De Lijkwade van Turijn, die 4,36 m bij 11,1 m meet, heeft de wetenschap eeuwenlang verbaasd. Sinds 1578 wordt de doek met een voorstelling van een 1,81 m hoge man met sporen van foltering, bewaard in de kathedraal van Turijn. In 1988 hadden verschillende onderzoeksgroepen de vermeende relikwie gedateerd in de periode tussen 1260 en 1390. Weer andere wetenschappers zeiden dat de c14-dateringen geen rekening hadden gehouden met een brand in 1532 die schroeiplekken op de doek hadden veroorzaakt; nieuwe berekeningen zeiden dat de Lijkwade wel degelijk uit Jezus’ tijd kwam.

De eerstvolgende keer dat de Lijkwade weer aan het publiek wordt getoond, zal eind december 2020 zijn, tijdens de Europese Jongerenontmoeting van Taizé in Turijn

bron:kro-ncrv/katholiek

beeld:© sites.google.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *