Nederlandse bisschoppen maken weinig gebruik ruimte rond askruisje

  • Kardinaal Jozef Tomko (rechts) brengt het askruis aan op het voorhoofd van paus Franciscus in 2019.(beeld afp – vatican media)
  • door Remco van MulligenHendro Munsterman  voor het Nederlands Dagblad

Het Vaticaan heeft bisschoppen meer mogelijkheden gegeven om de oplegging van het askruisje door niet-geestelijken te laten verrichten. Maar slechts weinig bisdommen maken daar gebruik van en de oecumenische openheid blijft helemaal buiten beeld.

In 2014 kregen de Nederlandse bisschoppen van Rome de mogelijkheid om het askruisje op Aswoensdag niet alleen door priesters, maar ook door diakens te laten uitdelen. Deze as moest dan wel door de bisschop of priester gezegend zijn.
De mogelijkheid gold voor vier jaar en liep in 2019 af. Rome gaf de bisschoppen daarop toestemming om samen een regeling te treffen. Volgens woordvoerder Anna Kruse hebben de bisschoppen afgesproken ‘dat structureel het aswoensdagindult van 2014 gehandhaafd blijft’, maar dat de oplegging ‘incidenteel, op plaatsen waar echte nood bestaat, met uitdrukkelijk verlof van de eigen bisschop tijdelijk kan worden toevertrouwd aan geschikte lekenbedienaren zoals pastoraal werkers’.

De bisschop van Groningen-Leeuwarden, Ron van den Hout, gaat het verst in de interpretatie van deze regel en stelt al zijn pastoraal werkers in staat om as op te leggen. Dat komt volgens Van den Hout vooral door het feit dat ‘we een heel uitgebreid bisdom hebben, met ver uit elkaar liggende parochies en met relatief veel pastoraal werkers’. Navraag leert dat andere bisdommen daarin stukken minder ver gaan. Slechts het bisdom Rotterdam laat weten op verzoek voor één pastoraal werkster een uitzondering te hebben gemaakt.

lees het volledige artikel

beeld: © Vatican Media

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *