Waarom laat God ons lijden?

Theoloog Rahner als spirituele gids

Verwacht geen antwoorden in het boek dat theologievernieuwer Karl Rahner SJ ( + 1984) schreef over het Waarom laat God ons lijden. Iets wat Jos Moons overigens tevreden stemt. ‘Zijn zwijgen zegt dat Hij er is’.

Toen ik studeerde, was de Duitse theoloog en jezuïet Karl Rahner de schrik van de studenten. Zijn lange zinnen, de uitgesponnen gedachten, de abstracte idee van transcendentaliteit. En dan dat Duits… De grote twintigste-eeuwse theologievernieuwer Rahner kon onmogelijk overgeslagen worden, legden onze docenten uit. Dat klopt wel, maar hielp niet. Dit boekje kan genezen van die schrik (hoewel de zinnen soms nog wel wat moeilijk zijn). Rahner stelt zich niet boven de gewone mensen met hun gewone levens. Zijn moeilijke gedachten zijn geen zelfverheffing. Onze vragen zijn zijn vragen. Onze pijn is zijn pijn. Hij blijkt een medepelgrim. En denkt dus over de vraag van het mensenhart naar het lijden.

Bij Rahner is ruimte voor vragen

Het heeft mij altijd getroffen dat er bij Rahner zoveel ruimte is voor vragen. Het meeste van zijn werk was gelegenheidsgeschrift. Toespraken bij deze of gene gelegenheid, over deze of gene vraag, samengebracht in een indrukwekkende serie Schriften zur Theologie. Hij nam de menselijke vragen serieus. Volgens mij is dat een vorm van mensenliefde. De mens mag er zijn, met zijn vragen. Dat zijn geen problemen die we moeten oplossen, zo snel mogelijk. Of waar we vrome dingen over moeten zeggen en voor moeten bidden. Dat alles misschien ook, maar pas nadat mensen eerst hun vragen hebben mogen uitspreken, en daarin gehoord zijn. Die houding mag best meer nagevolgd worden in de kerk. Arm aan weten en rijk aan liefde.

En dus laat Rahner het open waarom het kwaad goede mensen treft

lees het volledige artikel op ignis webmagazine

Waarom laat God ons lijden? De theoloog Rahner als spirituele gids

Karl Rahner. Waarom laat God ons lijden? Met een inleiding van Inigo Bocken en een nawoord van Andreas Batlogg en Albert Raffelt. Sjibbolet, Amsterdam, 2019. 72 blz. € 12,99. Bestel het boek hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *