Caritas gaat na hoe noodhulp in stand kan worden gehouden

Caritas International hoopt dat de ongekende golf van solidariteit ook het Zuiden ten goede komt.

Caritas International, de koepel van katholieke hulporganisaties wereldwijd, verwacht dat de coronacrisis een ingrijpende impact zal hebben op de hulpverlening, vooral dan in het Zuiden. De strijd tegen ebola-epidemieën hebben ons geleerd dat de meeste mensen niet door ebola zelf zijn overleden, maar door andere ziekten omdat gezondheidscentra en ziekenhuizen niet meer konden werken, zegt een woordvoerder van Caritas Duitsland. Nu het coronavirus ook Afrika heeft bereikt, komt het in eerste instantie erop aan ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg in de derdewereldlanden overeind blijft.

Caritas Duitsland is deze week alvast met een eerste project gestart ter versterking van de gezondheidsinfrastructuur in Jordanië. Ook andere afdelingen van Caritas International gaan na hoe ze de hulp kunnen heroriënteren. Intussen heeft het internationale netwerk in Rome een taskforce opgericht, die zich op alle werkterreinen met corona bezighoudt.

De Italiaanse Caritasafdeling lanceerde op 21 maart een fondsenwervingscampagne van een maand voor de financiering van opvang en hulpverlening voor slachtoffers van het coronavirus. Dat moet meer financiële speelruimte geven voor de eerstelijnshulpverlening en de opvang en ondersteuning van zowel patiënten als verzorgend personeel in deze ongeziene noodsituatie. De opbrengst wordt door Caritas Italia onder meer gebruikt om geïmproviseerde veldhospitalen op te zetten, maar ook om de verschillende initiatieven in de Italiaanse bisdommen financieel te ondersteunen en te blijven voortzetten.

Hulpverlening van Caritas in Rimini © Caritas Italië

De coronacrisis zorgde ondertussen voor een nooit eerder geziene golf van solidariteitsacties van de Italiaanse bisdommen. De bisdommen Brescia, Rome, Tricarico, San Marco Argentano-Scalea, Reggio Calabria-Bova, Cassano all’Jonio en Syracuse hebben hun faciliteiten aangeboden voor de opvang van mensen in quarantaine of betalen de hotelkosten terug van patiënten die niet meer terecht kunnen in het ziekenhuis van Bergamo. Andere bisdommen, zoals Milaan, Rimini en Lanusei stellen infrastructuur beschikbaar voor de civiele bescherming. Nog andere bisdommen zorgen voor opvang van daklozen.

Bron en beeld : Caritas.de/caritas.it/kerknet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *