E-flits Raad van Kerken

actuele oecumenische informatie


Raad van Kerken pleit voor opvang van 500 kinderen
Het vluchtelingendrama aan de grens van de Europese Unie heeft ongekende hoogten bereikt. Daarom heeft de Raad op 11 maart de Nederlandse overheid opgeroepen om 500 vluchtelingenkinderen in ons land een veilige plek te geven. Deze oproep sluit aan bij de vele andere verklaringen in de afgelopen decennia waarin de Raad zich uitspreekt voor een humaan vluchtelingen- en asielbeleid.

De Ierse monnik Richard Hendrick OFM schreef een aantal dagen geleden een tekst die hiertoe een aanzet geeft, en door de Raad vertaald is.

Over de brug komen
Onlangs vond de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de Raad en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daar werd onder andere gesproken over het zogenaamde ‘brugproject’. Dat project van VNO-NCW is erop gericht om door middel van dialoog nieuwe verbindingen tussen het bedrijfsleven (= werkgevers en werknemers), maatschappelijke organisaties en de overheid te genereren. Men hoopt hierdoor de samenhang en het vertrouwen in de samenleving opnieuw versterken. Door de groeiende polarisatie, verharding en verruwing in onze samenleving, ook op het niveau van de politiek, staat dat vertrouwen namelijk sterk onder druk. Geert van Dartel, de nieuwe voorzitter van de Raad, schreef een impressie.

Inspiratiefestival Terschelling
Het is nog ver weg, maar van 16 – 18 oktober vindt op Terschelling het tweejaarlijks inspiratiefestival plaats. Dat is een weekend lang the place to be, voor wie op zoek is naar inspiratie en naar verrassende en vernieuwende initiatieven op het gebied van zingeving en geloof. Het festival is vooral bedoeld voor al die kerkelijke vrijwilligers die het hele jaar hard werken voor hun kerk. Voor meer informatie: www.inspiratiefestival-terschelling.nl

Nieuwe website Raad van Kerken
Wie de komende weken aan huis gekluisterd is en nog geen kijkje heeft genomen op de nieuwe website van de Raad, heeft hier nu misschien de gelegenheid voor. De website biedt, naast actueel nieuws, ook veel bezinnings- en toerustingsmateriaal. Hoe een en ander opgezet is, leest u hier. Klik ook eens door naar één van de zes (!) groene websites (link naar Groen doen en Groen laten) waarvan de Raad de host is. U vindt daar een keur aan artikelen, toerustingsmateriaal, tips en recepten op het gebied van geloof, ecologie en duurzaamheid. 

bron: raadvankerkennederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *