Hulpbisschop Mutsaerts geen vicaris-generaal meer

Hulpbisschop Rob Mutsaerts van het bisdom ’s-Hertogenbosch vertrekt uit de diocesane staf en is dus geen vicaris-generaal meer. Dat maakt bisschop Gerard de Korte bekend in een vandaag verstuurde brief aan de gelovigen van het bisdom. Hoewel de aanleiding hiervoor niet expliciet wordt genoemd, zegt De Korte dat er verschil in kerkvisie tussen hem en de hulpbisschop bestaat.

De bisschop vertelt in de brief, die door beiden is ondertekend, dat hij recentelijk van Mutsaerts het verzoek had gekregen om een deel van zijn bestuurlijke functies op diocesaan niveau neer te leggen. De Korte zegt dat hij het niet gemakkelijk heeft gevonden om dit verzoek in te willigen.

De Korte wordt beschouwd als een bisschop die kerkpolitiek een gematigde lijn voert, terwijl Mutsaerts geldt als een conservatief die zijn kritiek op paus Franciscus bij allerlei gelegenheden uit. Zo zei de Bossche hulpbisschop dat hij de door paus Franciscus bijeengeroepen Amazonesynode maar onzin vond.

De bisdomstaf bestaat nu uit bisschop Gerard de Korte; vicaris-generaal Theo Lamers; kansHet volgende bericht bereikt vandaag gelovigen en pastors van het bisdom Den Bosch. elier Vincent Peters en econoom Wil van de Molengraft.

bron: kro-ncrv/katholiek

Hieronder volgt de tekst van de brief van beide bisschoppen

Broeders en zusters,

Recent hebben onze hulpbisschop Mgr. Mutsaerts en ik meerdere keren intensief met elkaar gesproken. Hij heeft mij namelijk gevraagd om een deel van zijn bestuurlijke functies op diocesaan niveau te mogen neerleggen. Ik heb dat ervaren als een indringende vraag waarop ik niet gemakkelijk ja heb gezegd. In onze gesprekken werd duidelijk dat het voor de hulpbisschop beter is wanneer hij deels geen bestuurlijke verantwoordelijkheid op het niveau van het bisdom meer hoeft te dragen.

Concreet betekent dit dat de hulpbisschop geen lid meer zal zijn van de staf van het bisdom en de priesterraad. Hij heeft ook verzocht de kapittelvergaderingen niet meer te hoeven bijwonen.
In ons bisdom wordt Mgr. Mutsaerts bisschoppelijk vicaris voor zaken van beheer, hetgeen betekent dat hij de gedelegeerd voorzitter van de REA en lid van de Commissie van Beheer blijft. Mgr. Mutsaerts blijft ook actief als vormheer, waarnemend deken van Druten-Wijchen, waarnemend pastoor van de Stefanusparochie te Nijmegen. Hij zal ook pastorale en representatieve taken verrichten en de contacten met de nieuwe bewegingen blijven behartigen.

Beiden hebben wij besloten dat wij buiten deze brief niet verder willen ingaan op de aanleiding en inhoud van onze gesprekken over het verzoek van Mgr. Mutsaerts. Wij mogen elkaar persoonlijk en wij respecteren onze wederzijdse eigenheden en verschillen. Bekend mag zijn dat wij verschillen in onze kijk op de ontwikkelingen binnen de Kerk en dat wij de voorkeur geven aan andere accenten als het gaat om het bestuur van het bisdom.

Vanuit ons wederzijds respect ondertekenen wij als bisschop en hulpbisschop beiden deze brief.
Dat doen wij nadrukkelijk gezamenlijk als uiting van ons vertrouwen dat deze bestuurlijke wijziging de onderlinge verbondenheid binnen ons bisdom niet zal verstoren.

Wij vragen u voor ons en voor ons bisdom van ’s-Hertogenbosch te blijven bidden. Want voor ons beiden staat Christus centraal in ons leven en behoort de levende Heer ook in ons gehele bisdom een centrale plaats te hebben. Rondom Hem zijn wij immers samen Kerk.

+ Dr. Gerard de Korte  bisschop            + Drs. Rob Mutsaerts Hulpbisschop

beeld: © Christian van der Heijden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *