Raad van Kerken doet oproep voor vluchtelingen

De Nederlandse afdeling van de Raad van Kerken vraagt speciale aandacht voor vluchtelingenkinderen.

Vluchtelingenkamp in Lesbos © rvk

De Raad van Kerken in Nederland steunt de plannen van de Nederlandse regering om vijfhonderd vluchtelingenkinderen een veilig onderkomen in Nederland te geven. De realisatie van dit plan moet toch mogelijk zijn met de steun van steden en maatschappelijke organisaties? De Raad van Kerken roept de Nederlandse regering op om in het verband van de EU alles in het werk te stellen om te komen tot dusdanige afspraken met Griekenland en Turkije dat de schrijnende en mensonterende situatie van de vluchtelingen op de Griekse eilanden en vóór de Griekse grens wordt opgelost.

Bron: raad van kerken.nl

beeld: ©rvkLesbos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *