,,Vrouwelijke diakens niet uitgesloten”

De nieuwe voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK), bisschop Georg Bätzing van Limburg, acht een speciale toestemming voor de diakenwijding van vrouwen niet uitgesloten. Een zogeheten indult zou een mogelijk resultaat kunnen zijn van de Synodale Weg, de hervormingsdialoog binnen de rooms-katholieke kerk van Duitsland, zei Bätzing zondag in een radioprogramma WDR 5.

Een besluit over dit indult zou volgens de DBK-voorzitter kunnen worden “getransporteerd” naar Rome. Voor zo’n stap, gebaseerd op een gemeenschappelijke wens van clerus en leken, is echter een “krachtige uitstraling” nodig.

Na zijn verkiezing deze week had Bätzing gezegd dat hij de gelijkheid van vrouwen in de rooms-katholieke kerk als de belangrijkste uitdaging van zijn komende ambtstermijn zag. “Het onderwerp van de vrouwen in de kerk is de meest urgente toekomstige vraag die we hebben”, zei de bisschop woensdag in ARD-Morgenmagazin.

In de Katholieke Kerk staat het drievoudige wijdingssacrament (diaken, presbyter, bisschop) alleen open voor mannen. Paus Franciscus stelde een aantal jaren geleden een commissie van theologen in om onderzoek te doen naar historische precedenten van vrouwelijke diakens. Dat onderzoek leidde niet tot een eenduidige conclusie.

Het is niet de eerste keer dat er in de Duitse kerk over vrouwelijke diakens wordt gesproken. Tijdens de Synode van Würzburg (1971-1975), belegd om de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie verder in de Duitse bisdommen te implementeren, bestond onder de deelnemers een sterke wens om vrouwen toe te laten tot het sacramentele diaconaat. In 1975 werd daartoe zelfs een officieel verzoek aan paus Paulus VI gericht. Het antwoord van Rome daarop was dat er eerst gedegen onderzoek moest worden gedaan naar bronnen van het antieke christendom.

bron: kro-ncrv/katholiek

beeld:© DBK

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *