Australische kardinaal Pell vrijgesproken (update)


Het Hooggerechtshof van Australië heeft dinsdag unaniem de veroordeling van kardinaal George Pell wegens kindermisbruik vernietigd. De 78-jarige geestelijke werd eerder schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee 13-jarige koorknapen en kreeg daarvoor zes jaar celstraf. Pell is inmiddels vrijgelaten. Hij zat meer dan een jaar vast.

Het misbruik zou in de jaren negentig hebben plaatsgevonden toen Pell aartsbisschop was van Melbourne. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en ging eerder zonder succes in beroep tegen zijn veroordeling. Volgens de Australische opperrechters is echter niet met zekerheid te zeggen dat de misbruikbeschuldigingen kloppen en had de jury daar meer oog voor moeten hebben. Tegen het arrest van het hooggerechtshof is geen beroep mogelijk.

lees het arrest-Pell v The Queen>>

De Australische kardinaal was de hoogste geestelijke ooit, tegen wie een aanklacht werd ingediend wegens seksueel misbruik. Pell, die tot december 2018 lid was van de Raad van Kardinalen, was een van de belangrijkste adviseurs van de paus.

Pell zegt de uitspraak te zien als het rechtzetten van “een ernstig onrecht”, ook al maakt hij zijn aanklager geen verwijten. “Ik wil niet dat mijn vrijspraak bijdraagt aan de pijn en bitterheid die velen voelen. Er is meer dan genoeg pijn en bitterheid.” De kardinaal voegde eraan toe dat zijn proces “geen referendum was over de katholieke kerk, noch een referendum over hoe de kerkelijke autoriteiten in Australië zijn omgegaan met de misdaad van pedofilie in de kerk.”

Het zogenoemde ‘Kathedraalsproces’ is ten einde, maar dat wil niet zeggen dat Pell is bevrijd van zijn juridische strijd. Tegen hem is ook een civielrechtelijke zaak aangespannen. Dat betreft de aantijging van een man die beweert door Pell in de jaren zeventig te zijn misbruikt in een zwembad in Ballarat. Strafrechtelijk maakte dit ‘Zwemmersproces’ echter geen schijn van kans.

Namens de Australische Bisschoppenconferentie heeft haar voorzitter, aartsbisschop Mark Coleridge van Brisbane, een verklaring afgelegd met betrekking tot de vrijspraak van kardinaal George Pell. Daarin erkent Coleridge de gemengde gevoelens die de vrijspraak van de kardinaal oproept.

“Het resultaat van vandaag zal worden toegejuicht” door degenen die “geloven in de onschuld van de kardinaal”, en “verpletterend voor anderen”, zegt de aartsbisschop in zijn verklaring. “Velen hebben zwaar geleden onder het proces dat nu is afgesloten.”

Coleridge voegde toe dat de Australische katholieke kerk blijft strijden tegen pedofilie in haar gelederen. In Australië was een nationaal onderzoek opgezet naar de manier waarop religieuze en maatschappelijke organisaties om zijn gegaan met kindermisbruik. Het bleek dat duizenden kinderen het slachtoffer waren van pedofielen in allerlei instanties, ook die direct onder toezicht van de staat stonden.

“Het resultaat van vandaag verandert niets aan de onwrikbare inzet van de kerk voor de veiligheid van kinderen en voor een rechtvaardige en medelevende reactie op overlevenden en slachtoffers van seksueel misbruik van kinderen”, aldus aartsbisschop Coleridge in zijn verklaring. “De veiligheid van kinderen blijft uiterst belangrijk, niet alleen voor de bisschoppen, maar voor de hele katholieke gemeenschap. Iedere persoon met beschuldigingen van seksueel misbruik door kerkpersoneel moet naar de politie gaan.”

bron: kro-ncrv/katholiek

Beluister hieronder het commentaar van kerkhistoricus Paul van Geest vanmorgen op Radio 1

beeld: ©Kardinal George Pell verlaat de gevangenis Barwon in Geelong (Australië)  (AAP IMAGE)/vatican news


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *