Samenzwering- en complottheorieën vieren hoogtij

De coronapandemie resulteert ook in de versterking van vooroordelen en allerhande complottheorieën omdat blijkbaar hoe dan ook een zondebok (en doorgaans weerloos slachtoffer) moet gezocht worden voor de verspreiding van het virus. In sommige gevallen wordt die minderheid zelfs ervan beschuldigd het virus bewust te hebben verspreid. Vaak zijn die beschuldigingen lang niet zo onschuldig als zij lijken en bevorderen zij de vervolging van minderheden.  

Het Britse persagentschapReuters brengt onder meer artikelen over groeiend antisemitisme en de stigmatisering van Roma en vluchtelingen. Open Doors meldt dat radicale moslims in landen als Somalië en Noord-Uganda aanzetten tot geweld tegen christenen omdat die het virus bewust zouden verspreiden. Volgens de Universiteit van Tel Aviv is het geweld tegen joden in de eerste vier maanden van dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar wereldwijd met 18 procent gestegen, mee door de beschuldiging dat joden het virus verspreiden.

De bekende Amerikaanse tv-predikant Pat Robertson verkondigde afgelopen weekend dan weer dat het virus een straf is voor homoseksuelen, voorstanders van abortus en tegenstanders van Israël. Reuters vestigt de aandacht erop dat de verkondigers van haat tegen kwetsbare groepen vaak gesterkt worden door het feit dat geminoriseerde en achtergestelde groepen extra kwetsbaar zijn voor besmetting. Dat wekt onterecht de indruk dat populisten van allerlei slag ook cijfermatig het gelijk aan hun kant hebben.

Reuters/Premier Christian Radio/kerknet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *