Voorstel van paus voor universeel basisloon

In een paasbrief aan de World Popular Movements en de basisbewegingen die voorop gaan in de strijd tegen de coronapandemie, oppert paus Franciscus de mogelijkheid voor de invoering van een basisloon voor onbeschermde werknemers.
Dit voorstel van een universeel basisloon dat het eens zo menselijke én christelijke ideaal van geen enkele arbeider meer zonder rechten zou verzekeren en concreet realiseren, zorgt voor verdeelde reacties bij zowel voor- als tegenstanders. Volgens de paus zou een dergelijk basisloon veel mensen hun waardigheid teruggegeven. Hij denkt dat de huidige crisis die wij door de coronapandemie beleven hiervoor een uitstekende aanleiding kan zijn. Ik hoop dat regeringen begrijpen dat technocratische paradigma’s – of ze nu door de staat of door de markt worden gestuurd – onvoldoende zijn om deze crisis of de andere grote problemen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd aan te pakken.

Leden van de volksbewegingen worden met wantrouwen behandeld omdat ze verder gaan dan simpele filantropie, door zich te organiseren. Ze claimen rechten in plaats van hun lot te aanvaarden en te wachten tot de kruimels van de tafel vallen van diegenen die de economische macht hebben, stelt de paus vast, verwijzend naar de overconsumptie, de extravagante luxe en onevenredige winsten.

De basisbewegingen zelf omschrijft de paus in zijn brief als een leger dat geen andere wapens heeft dan solidariteit, hoop en gemeenschapszin, die in deze tijd dat wij op elkaar aangewezen zijn een heropleving belevenIk hoop dat deze gevaarlijke tijd waarin wij leven ons slaperige geweten door elkaar zal schudden en een menselijke en ecologische bekering mogelijk maakt, die de afgoderij van het geld beëindigt en die het menselijke leven en waardigheid centraal stelt.

De paasbrief van de paus is bestemd voor World Popular Movements, een koepel van basisbewegingen waarvan hij een tal ervan ontmoette tijdens zijn bezoek aan Bolivië in 2015 en waarvan hij een aantal ervan opnieuw zal ontmoeten in Rome volgend jaar.

Bron: I.Media/VIS/kerknet

lees ook het artikel in Trouw van vandaag
en
een bericht van Vatican News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *