Britse bisschoppen verwerpen gedwongen orgaandonatie

De katholieke bisschoppen van England en Wales en het Anscombe Bioethics Center, een katholieke denktank, verwerpen de nieuwe Britse wet over orgaandonatie, die op 20 mei werd goedgekeurd. Daarin staat dat organen na de dood van iemand automatisch worden afgestaan, tenzij de persoon daartegen bij leven verzet heeft aangetekend, jonger dan 18 jaar is of niet de mentale capaciteit heeft om de nieuwe regeling te begrijpen en de nodige actie te ondernemen.

De kerkleiders benadrukken dat zij orgaandonatie toejuichen en als een vorm van edelmoedigheid beschouwen. Maar zij verwerpen het automatisme dat in de wet is ingesloten. Orgaandonatie is een gift en een intrinsiek goed. Maar een systeem van veronderstelde toestemming dreigt het recht van het individu om deze beslissing te nemen te ontnemen en ondermijnt het concept van donatie als een geschenk.

Dat orgaandonatie gevoelig ligt, beseft ook de Nationale Gezondheidsdienst (NHC). Die garandeert, maar dan uitsluitend in de huidige context van de coronapandemie, dat eventuele orgaandonatie met de familie van elke potentiële orgaandonor vooraf wordt besproken. Patiënten die met het coronavirus werden besmet of die aan het virus worden blootgesteld, worden niet als orgaandonoren beschouwd.

Volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK) is orgaandonatie een nobele en verdienstelijke daad, maar het is moreel onaanvaardbaar om organen weg te nemen als daarvoor geen toestemming werd gegeven. De katholieke bisschoppen van Engeland en Wales

Eerder hebben ook de Duitse katholieke en protestantse Kerk een hele reeks juridische, ethische en pastorale bezwaren gemaakt tegen een voorstel voor de schrapping van de toestemming voor orgaandonatie. Volgens hen staat zo’n gedwongen donatie haaks op ons christelijke mensbeeld. Zij spreken ook over een ongelukkige en verregaande inmenging van de overheid tot in de kern van het menszijn en de menselijke waardigheid. Uiteindelijk werd het voorstel voor de schrapping van de clausule waarin staat dat de patiënt uitdrukkelijk moet instemmen met orgaandonatie ook door een ruime meerderheid van de Duitse Bondsdag afgewezen.

Bron: CBCEW/kerknet

beeld: © cbcew

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *