Bedevaart Onze Lieve Vrouw van Amersfoort digitaal.

Bedevaartgangers (2016) passeren het klooster van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, op de Zuidsingel

Er zijn talloze Lieve Vrouwenbedevaarten in ons land. Een van de oudsten is zeker die van Amersfoort. Vanaf 1444 tot ver na de reformatie heeft deze bedevaart tot 1720 bestaan. In 1933 is ze weer opnieuw tot leven gekomen en ieder jaar wordt de zgn. Vrouwevaert gehouden op de zaterdag na Hemelvaart.

Detail van het huidige beeldje

Voor uitvoerige informatie lees wat het Meertensinstituut erover schrijft.

In deze coronatijd kon de Vrouwevaert niet op de normale wijze worden gehouden, maar zoals met veel religieuze bijeenkomsten en initiatieven: men ging digitaal.

De bedevaart is geworteld in de katholieke traditie van Amersfoort en dat betekent dat zowel de oud-katholieken erbij zijn betrokken als de rooms katholieken, Maria brengt alle katholieken bijeen. Pastoor Louis Runhaar van de oud-katholieke Sint Joris op Zand en r.k. diaken Frank Sieraal van het Gilde van Onze Lieve Vrouw gingen deze keer samen de bidtocht. Sluit u aan.

Parochianen uit het hele land, van de Omroepparochie, gaven (in 1993) de bekende Amersfoortse kunschilder Toon Tieland (1919 -2006) opdracht tot dit schilderij bij het afscheid van de Omroepparochie Zand in Amersfoort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *