Florence Nightingale

Betekenisvolle gedenkdag in coronatijd:

De Britse verpleegkundige Florence Nightingale werd geboren op 12 mei 1820, precies 200 jaar geleden dus. Ze legde de nadruk op hygiëne en zorg voor de hele mens. Ze was haar tijd ver vooruit. Als vrijgevochten vrouw koos ze ervoor zich toe te wijden aan de verbetering van de gezondheidszorg. Ze voelde zich tot die dienst geroepen door God zelf en ze bouwde de verpleegkunde uit tot een volwaardig vak en beroep. Ze leerde zichzelf statistiek en bewoog de Britse overheid tot sociale wetgeving in het algemeen belang. In de anglicaanse kerk wordt ze vereerd.

Wat kunnen we van Florence Nightingale leren vandaag?

  1. Hygiëne •  Tijdens de Krimoorlog trok Florence Nightingale met 38 verpleegsters naar Scutari (vandaag Üsküdar) in Turkije, waar ze de ziekenboeg van de kazerne organiseerde en de verzorging van gewonden aanzienlijk verbeterde. Toch stierven juist in haar ziekenhuis relatief de meeste soldaten. Een defecte riolering bleek de oorzaak.
    Heel haar leven zou ze daaraan een sterk besef van het belang van hygiëne overgehouden. Zozeer dat ze de dienares van de beschaving werd genoemd. Ze introduceerde ook paviljoenen om besmettingsgevaar in te dekken. Oftewel: Blijf thuis.
  2. Geloof en wetenschap • Florence Nightingale voelde zich als tiener al geroepen door God. Ze wist alleen nog niet hoe ze Hem kon dienen. In een diaconessenhuis in Duitsland en bij zusters van Sint-Vincentius a Paulo in de buurt van Parijs maakte ze kennis met de verpleegkunde en wist ze wat haar te doen stond.
    In Suggestions for Thought beschreef ze haar christelijke drijfveren, met inzichten uit oosterse godsdiensten. Ze zag de schepping als een voortgaande ontwikkeling, een evolutie, waaraan de mens zelf moet meewerken.
  3. Kennis is macht • Van Nightingale werd gezegd dat ze meer kennis had dan twee ministeries bij elkaar. Ze gebruikte haar populariteit bij het volk om de Britse regering onder druk te zetten bepaalde wetten aan te nemen. Ze werkte daartoe samen met onder andere de romanschrijver Charles Dickens en de anglicaanse aartsbisschop. Met ontzag werd binnen de politiek gesproken over Nightingale power.
  4. Aandacht voor de hele (vooral kwetsbare) mens • Door haar inzet voor gezondheidszorg, onderwijs en inkomenszekerheid voor iedereen werd ze een belangrijke grondlegger van de moderne verzorgingsstaat. Nightingale had aandacht voor de hele mens. Dit inzicht van haar is nog altijd even actueel: De ziekste mensen wonen altijd in de slechtste huizen.
    ​Haar opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien, heeft de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaald.

Bron: Wikipedia / Florence Nightingale Institute'Lady with the lamp', Florence Nightingale aan het werk in de legerkazerne van Scutari tijdens de Krimoorlog. Door J.A. Benwell, 1855. © WikiCommons

‘Lady with the lamp’, Florence Nightingale aan het werk in de legerkazerne van Scutari tijdens de Krimoorlog. Door J.A. Benwell, 1855. © WikiCommons

3 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *