Laudato si’-Week: 16 tot 24 mei 2020

Paus Franciscus heeft christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek.

Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen.
De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken.
Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’ Het Vaticaanse departement (‘dicasterie’) voor de integrale menselijke ontwikkeling is nauw betrokken bij de organisatie van de Laudato si’-Week. Verder werken tientallen internationale en landelijke katholieke organisaties mee.
Van 16 tot 23 mei vinden er online trainingen plaats rond spiritualiteit, duurzaamheid, kerkopbouw, sociale actie. Op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. Geloofsgemeenschappen die hieraan deelnemen worden uitgenodigd dit aan te geven op de speciale website www.laudatosiweek.org 

Hieronder vindt u een Nederlandse vertaling van het speciale gebed voor de Laudato Si’-Week. Ook treft u een Noveengebed aan die speciaal voor deze periode is gemaakt.

PDF Bestand

Gebed Laudati Si’-Week.pdf

PDF Bestand

Noveen LS Week.pdf

bron: knr -www.laudato-si.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *