Nieuwe secretaris-generaal KNR

Simon Evers is per 1 juni benoemd tot nieuwe secretaris-generaal van het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Hij volgt daarmee Patrick Chatelion Counet op die als ambtelijk secretaris van het bestuur en hoofd bureau KNR afscheid zal nemen.

Simon Evers (Amsterdam, 1959) is vanaf 1996 als geestelijk verzorger werkzaam in OLVG in Amsterdam, waar hij tevens coördinator van het team van geestelijk verzorgers is. Deze functie zal hij in deeltijd blijven uitoefenen.

Evers was van 1979 tot 2001 benedictijner monnik van de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken in Brugge, België. Daar werd hij in 1988 tot priester gewijd. In 2001 werd hij geïncardineerd in het bisdom Haarlem. Hij studeerde monastieke theologie aan het Pontificaal Atheneum van Sint-Anselmus in Rome en volgde de postdoctorale opleiding ‘Ethiek in de Zorgsector’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De nieuwe KNR-secretaris-generaal was van 2010 tot 2016 voorzitter van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ). Vanaf 2016 is hij coördinator van het European Network of Healthcare Chaplains. Sinds januari 2020 is hij lid van de redactie van het Benedictijns Tijdschrift, uitgegeven door de abdij van Egmond.

Chatelion Counet was naast ambtelijk secretaris van het KNR-bestuur ook hoofd van het KNR-bureau in ‘s-Hertogenbosch. Deze taken worden overgenomen door Jeroen Crajé. Die was vanaf augustus 2009 stafmedewerker van de KNR voor financieel-economische zaken en was jarenlang de secretaris van de Financiële Kommissie Religieuzen (FKR) tot haar opheffing op 1 januari 2020. Hij voltooide de opleiding Master of Finance & Control/Register Controller aan de Universiteit van Tilburg. Van 1996 tot 2007 was hij werkzaam als controleleider bij het accountantskantoor Deloitte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *