Vanaf 18 mei weer kerkelijke vieringen in Italië

Komt de suisse weer terug?


In Italië zijn openbare vieringen in kerken vanaf 18 mei onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan. Dat is vandaag besloten in een decreet, dat werd ondertekend door vertegenwoordigers van zowel de Italiaanse regering als de Italiaanse bisschoppenconferentie (CEI).

De voorwaarden hebben betrekking op het nemen van een aantal veiligheidsmaatregelen, zoals de gecontroleerde toegang en verlating bij de deuren van de kerkgebouwen; de desinfectering van het kerkmeubilair; het nemen van voldoende afstand tussen de gelovigen in de kerkbanken. Kerkgangers mogen te communie gaan, maar de uitwisseling van de vredeswens blijft voorlopig verboden.

In elk kerkgebouw moet een maximumaantal gelovigen per viering worden vastgesteld. Dit om drukte te voorkomen en een minimale afstand van een meter naar voren en opzij te garanderen. Voor en in de kerk moeten stewards ervoor zorgen dat de maatregelen worden nageleefd. Als het aantal deelnemers het maximumaantal aanzienlijk overschrijdt, moet een extra viering worden aangeboden.

Deelnemers aan de viering zijn verplicht om mondkapjes te dragen. Personen met ziektesymptomen of die in contact met Covid-19-patiënten zijn geweest, mogen niet deelnemen. Na elke dienst moet het liturgisch vaatwerk worden gedesinfecteerd. Wijwatervaten moeten leeg blijven.

Voorafgaande aan de communie-uitreiking moeten priesters en andere bedienaren hun handen opnieuw desinfecteren. Bovendien moeten zij mond-en-neusbescherming en handschoenen aantrekken. Orgelmuziek en solozang zijn toegestaan, maar koor- en samenzang niet. De collectegelden worden verzameld in manden bij de uitgang.

Deze maatregelen gelden dienovereenkomstig voor doopfeesten, huwelijken, ziekenzalvingen en uitvaarten. Biechtgesprekken mogen niet in biechtstoelen worden gevoerd, maar in de open ruimte en op gepaste afstand tussen biechtvader en penitent. Vormselvieringen worden echter uitgesteld.

Wanneer de vereiste maatregelen niet kunnen worden gegarandeerd, worden liturgische plechtigheden in de open lucht aanbevolen.

Het decreet werd ondertekend door CEI-voorzitter kardinaal Gualtiero Bassetti, premier Giuseppe Conte en minister Luciana Lamorgese van Binnenlandse Zaken.

bron kro-ncrv.nl

beeld: seniorennet.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *