Katholieken en protestanten moeten excommunicatie herroepen

Duitse katholieke en evangelische theologen roepen paus Franciscus op om de excommunicatie door paus Leo X (1513-21) van de protestantse kerkhervormer Martin Luther (1483-1546) te herroepen. Tegelijk wordt de Lutherse Wereldfederatie (LWF) gevraagd om Luthers veroordeling van de paus als antichrist te herroepen.

De oecumenische Gespreksgroep van Altenberg schrijft in haar Pinksterverklaring dat de wederzijdse banvloek van 500 jaar geleden de officiële wederzijdse erkenning van de evangelische en katholieke Kerk nog altijd in de weg staat. Volgens de theologen heeft de toenadering sinds Vaticanum II de relaties in een ander licht geplaatst.

Paus Leo X kondigde al in 1520 met de pauselijke bul Exsurge Domini aan dat hij de kerkhervormer zou excommuniceren. De banvloek werd officieel van kracht met de bul Decet Romanum Pontificem van 3 januari 1521, waarin Luther en zijn volgelingen officieel werden geëxcommuniceerd en werden uitgeroepen tot ketters. De excommunicatie van Martin Luther werd nooit officieel ingetrokken, maar werd achterhaald met Luthers dood in 1546.

De Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid van de Christenen en de LWF hebben begin dit jaar aangekondigd dat zij van plan zijn om de excommunicatie van Luther in het begin van 2021 samen te herdenken. Voor 3 januari 2021 is er een gebedsdienst in Rome gepland. Op 25 juni 2021 is er een tweede, belangrijke oecumenische herdenking, voor de 500ste verjaardag van de Confessio Augustana (de Augsburgse Belijdenis) van Melanchton, de geloofsbelijdenis van de reformatorische beweging.

Bron: Kathpress.at/kerknet

beeld: © kerknet.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *