Kaag wil diplomatieke status Heilige Stoel niet bestrijden

Kardinaal Turkson in gesprek met minister Kaag in Vaticaanstad (foto: © Lidy Peters).


Begin deze week maakte D66-bewindsvrouw Sigrid Kaag haar eerste buitenlandse reis sinds het begin van de coronacrisis. De bestemming was Rome. Zij legde diverse werkbezoeken af, onder meer aan het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Het KRO-NCRV-programma Kruispunt, dat met haar was meegereisd, vroeg haar onder meer hoe ze tegen de positie van de pauselijke staat in de wereld aankijkt. Moet de speciale status van de Heilige Stoel gehandhaafd blijven? “Ik kan me over veel dingen opwinden; dit is er niet een van”, zegt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tv-interview dat komend najaar op NPO 2 wordt uitgezonden.

Het valt Kaag op dat paus Franciscus anders te werk gaat dan diens voorgangers. Het verschil zit hem volgens haar in de mate van “bescheidenheid en het agenderen van de maatschappelijke kwesties”, waardoor “in de beleving van mensen” de Kerk midden in het leven staat. “En deze paus staat voor en met de meest kwetsbaren. Voor de armsten in dit tijdsgewricht is dit niet alleen hard nodig, maar geeft het ook richting.”

In haar vorige banen, als diplomaat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor de Verenigde Naties, leerde ze het wereldwijde netwerk van de Katholieke Kerk kennen. Op haar dienstreizen ontmoette ze veel missionarissen, “die in stilte bijzonder werk verrichten” en “die op hun manier inspirerend zijn”.

De internationaalrechtelijke status van de Heilige Stoel is “belangrijk”; “die hoort bij het internationale diplomatiek verkeer”, zegt Kaag, die vorige maand aangaf dat zij niet alleen lijsttrekker van D66 wil worden maar ook minister-president van Nederland.

“Ik heb vaak het Vaticaan als waarnemend lidstaat bij VN-vergaderingen invloed zien uitoefenen”, zegt de minister, die er waardering voor heeft dat de Heilige Stoel betrokken is bij onderhandelingen, niet zozeer “om zijn gelijk te halen”, maar om “door dialoog tot oplossingen te komen”.

In tegenstelling tot haar partijgenoot Sophie In ’t Veld vindt Kaag niet dat de bijzondere diplomatieke status van de Heilige Stoel bestreden moet worden. Europarlementariër In ’t Veld liet een aantal jaren geleden heel duidelijk merken dat zij niet gediend was van de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk bij internationale politieke assemblees. Ook verzette zij zich tegen een bezoek van paus Franciscus aan het Europarlement.

Minister Kaag bezocht in Vaticaanstad naast het Staatssecretariaat ook het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Humane Ontwikkeling. Ze had er een overleg met de prefect van dit curie-departement, kardinaal Peter Turkson. In het interview met Kruispunt zegt ze dat zij met elkaar spraken over “gedeelde zorgen” over het klimaat en over de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *