Lockdowns geleid tot toename mensenhandel

Caritas Internationalis trekt aan de noodbel: het aantal personen dat ten prooi valt aan mensenhandel is dramatisch gestegen ten gevolge van de lockdown-maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De confederatie van rooms-katholieke landelijke en regionale hulporganisaties heeft op basis van nieuwe onderzoeken de wereldwijde mensenhandel in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat “40 miljoen mensen in de wereld” in de greep van mensenhandelaars zijn.

Caritas Internationalis dringt er in een verklaring bij de regeringen op aan de inspanningen te intensiveren “om de slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting te identificeren, waarvan het aantal als gevolg van de COVID-19-pandemie zorgwekkend toeneemt”.

De dinsdag uitgebrachte verklaring is opgesteld samen met COATNET, een netwerk van 46 christelijke organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van mensenhandel.

Migranten en contractloze arbeiders zijn het meest kwetsbaar, aldus de verklaring. Zij zijn het hardst getroffen door de maatregelen die de regeringen hebben genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Bovendien hebben de lockdownmaatregelen de moeilijkheid voor slachtoffers van mensenhandel “om te ontsnappen en hulp te vinden wanneer zij tegen hun wil worden vastgehouden” vergroot.

De betreffende hulporganisaties zelf hebben ook te maken gekregen met een vermindering van hun financiële steun en dus van hun vermogen om diensten te verlenen.

De verklaring benadrukt de benarde situatie van kinderen in India, waar in 11 dagen tijd 92.000 gevallen van misbruik en uitbuiting werden gemeld. Caritas India meldt ook “een toename van het aantal gevallen van kinderarbeid en kinderhuwelijken”.

30 juli, is het de door de VN uitgeroepen Mondiale Dag tegen de Mensenhandel.

bron: kro-ncrv.nl

beeld: ©©data:image/jpeg;base64,/9j/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *