Feministische sollicitantes door nuntius uitgenodigd voor gesprek

De apostolische nuntiatuur in Parijs heeft contact opgenomen met de katholieke feministen die onlangs solliciteerden naar kerkelijke ambten. De vrouwen hebben daarop verheugd gereageerd omdat er nu een “dialoogproces” in gang is gezet.

“Het is precies wat we beoogden: het openen van een discussie over de plaats van de vrouw in de kerk”, zo citeert de Franse krant La Croix de theoloog Marie-Automne Thepot, een van de zeven vrouwen die op 22 juli aangaven dat ze clericale ambten ambieerden.

“De afwezigheid van vrouwen in verantwoordelijke functies − of het nu gaat om de leiding van onze parochies, onze bisdommen, in het Vaticaan of als gewijde ambtsdragers − is een schandaal en in strijd met het getuigenis van de Kerk”, zegt een door de zeven feministen opgesteld manifest.

De apostolisch nuntius in Parijs, aartsbisschop Celestino Migliore, heeft nu de vrouwen uitgenodigd voor een-op-eenbijeenkomsten in september. De vrouwen hadden echter gevraagd om een gezamenlijke bijeenkomst met de nuntius.

De opmerkelijke sollicitatie wordt ondersteund door de vereniging Toutes Apôtres! (‘Allen Apostelen’), die vorige week werd opgericht door vrouwen van verschillende organisaties en generaties. In het eerder genoemd manifest staat dat het feit dat vrouwen geen leidende posities in de kerk kunnen bekleden, een “immense onrechtvaardigheid” is.

De zeven sollicitantes zijn Laurence de Bourbon-Parme, Claire Conan-Vrinat, Sylvaine Landrivon, Hélène Pichon, Marie-Automne Thépot, Christina Moreira en Loane Rocher.

Lees ook ons eerdere bericht hierover

bron: kro-ncrv

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *