Palliatieve zorg

Palliatieve zorg’ is geen bekend begrip onder Nederlanders. Waarom heet het zo? Daarvoor moeten we terug naar 1976. Of misschien wel naar het jaar 316.

De term ‘palliative care’ werd voor het eerst gebruikt door de Canadese arts Balfour Mount. Hij schreef in 1976 in een medisch tijdschrift een artikel over een speciale afdeling die hij in zijn ziekenhuis – het Royal Victoria Hospital in Montreal – had opgericht. Hij noemde hem: palliative care unit. Eerder in de jaren 70 had hij een bezoek gebracht aan het hospice van Dame Cicely Saunders, in Zuid-Londen. Daar had hij inspiratie opgedaan voor de unit.

Maar waarom het begrip ‘palliative’? Waarom ‘palliatief’? Een verklaring hiervoor gaat terug naar het jaar 316. In dat jaar wordt ene Martinus geboren in Hongarije, als zoon van een Romeinse militair. Al jong vertrekt hij met zijn ouders naar Pavia, in Italië. Hij ging er naar school en moest daarna in Gallië, het huidige Frankrijk, het leger in. De keizer had immers besloten dat alle zonen van militairen in dienst moesten. Martinus ging onder protest.

Uit die tijd stamt de legende waaraan palliatieve zorg haar naam dankt. Als soldaat kwam Martinus in Amiens tijdens een koude winter een halfnaakte bedelaar tegen. Martinus had echter geen geld maar wel een warme mantel (‘pallium’ in het Latijn). Hij sneed die met zijn zwaard doormidden en gaf de bedelaar de helft. Diezelfde avond verscheen hem Jezus, die hem vertelde dat hijzelf die bedelaar was geweest.

De mantel wordt als metafoor gezien voor de zorg die palliatieve hulpverleners aan ongeneeslijk zieken geven. Martinus gaf, door zijn mantel te delen, de boodschap af: ‘Ik kan je niet van je (geld)problemen afhelpen, maar ik kan er wel voor zorgen dat je je wat beter voelt.’ Hulpverleners in de palliatieve zorg geven eenzelfde soort boodschap af: ‘Ik kan je niet meer genezen, maar ik kan er wel voor zorgen dat je lijden zoveel mogelijk beperkt wordt.’ Zo ontstond ‘palliatieve zorg’: zorg die verlichting biedt.

Er is een prachtige website vol informatie over de palliatieve zorg en met veel antwoorden op vragen omtrent de laatste levensfase en met bijdragen o.a. van de bekende pastor-expert op het terrein van zorg: Marinus van den Berg.

Aansluitend hierbij nog het bericht dat er één landelijk telefoonnummer gaat komen om in contact te komen met regionale consultatieteams voor deze zorg. Binnen enkele maanden wordt dat nummer operationeel.

bron: pallium.nl

beeld: © https://palliatievezorg.nl/Heilige-Martinus-

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *