Vaticaan: duidelijke afwijzing verschijningen “Maria Vrouwe van alle Volkeren”

Het Vaticaan is stellig in de afwijzing van de vermeende verschijningen: gelovigen moeten ‘elke vorm van propaganda van de vermeende verschijningen en boodschappen van de Vrouwe van Alle Volkeren stoppen’. 

De uitspraak van het Vaticaan staat in een brief van de apostolische nuntius in Libanon aan kardinaal en patriarch Béchara Boutros Raï, het hoofd van de met Rome verbonden kerk van de Maronieten. Deze had om opheldering gevraagd over de omstreden verschijningen waarin Maria zich zou hebben voorgesteld als ‘Vrouwe van Alle Volkeren’. Zij zou tevens om een ‘vijfde mariaal dogma’ gevraagd hebben waarmee de paus haar als ‘Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster’ zou afkondigen.
Lees ookNog veel wazig rond Mariaverschijningen in Amsterdam

De antwoordbrief is gedateerd op 20 juli 2020, drie weken nadat bisschop Jos Punt afscheid van zijn bisdom had genomen, maar is nu pas openbaar geworden. De nuntius beroept zich op informatie die hij van de Congregatie voor de Geloofsleer heeft gekregen. Volgens dit voor Mariaverschijningen verantwoordelijke Vaticaanse departement is zijn negatieve oordeel van 25 maart 1974, dat de 56 vermeende verschijningen als niet-bovennatuurlijk beoordeelde en aan de toenmalige bisschop Zwartkruis is gestuurd, nog steeds van kracht. Rome bevestigde toen het negatieve oordeel van de Nederlandse onderzoekscommissie.

lees het volledige bericht op het Nederlands Dagblad

Desgevraagd laat mgr. Hendriks, de bisschop van Haarlem-Amsterdam weten:
,,Ik begrijp dat het om een persoonlijk brief gaat, die in ieder geval niet aan ons is gestuurd. Vorig jaar stuurde het staatssecretariaat in ieder geval nog een hartelijke boodschap met groet van de paus  aan de deelnemers aan de Gebedsdag voor de Vrouwe van alle volkeren in Keulen.”

1 Comment

  1. Vele jaren geleden stuurde ik een petitie in 4 talen (uitgebreid gemotiveerd) naar Rome en Mgr. Punt om de ‘verschijningen in Amsterdam af te keuren.
    Nooit ontving ik enige reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *