Verklaring bisdom Haarlem-Amsterdam

De Vrouwe van alle Volkeren

Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad

Het Neder­lands Dagblad publi­ceerde op 17 sep­tem­ber een artikel van Hendro Munsterman onder de titel “Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam ‘vals’”. Het Vati­caan zou hebben laten weten dat de Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam vals zou­den zijn. Na­tuur­lijk wer­den we over­stroomd met vragen van verontruste gelo­vi­gen. Maar het bericht klopt niet. Een toelich­ting.

Ver­kla­ring

Het gaat in feite om een korte ver­kla­ring die sinds jaar en dag op de web­si­te van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer vermeld wordt en is geci­teerd in een recente private brief van de Nuntius in Libanon aan kar­di­naal Boutros Raï van dat land. Deze ver­kla­ring die uit 1974 stamt, baseert zich op het oor­deel van de toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem dat het bovenna­tuur­lijk karakter van de ver­schij­ningen niet vast staat. De tekst wil hiermee dat oor­deel beves­tigen en de autori­teit van de bis­schop sterken.

lees verder op de site van het bisdom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *